Over Diemen

Diemen is een gemeente van 25.000 inwoners aan de zuidoostkant van Amsterdam. Sinds 1985 is ontwikkelingssamenwerking een onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een beleid dat grotendeels door het particulier initiatief wordt uitgevoerd. De gemeente reserveert op haar begroting een bepaald bedrag per inwoner per jaar. De laatste jaren is dat ongeveer een halve Euro. Dit geld wordt ingezet om ingezamelde giften voor projecten te verdubbelen.
VIVOS heeft sinds haar oprichting in 1986 jaarlijks een beroep gedaan op deze regeling. De gemeente Diemen heeft alle aanvragen gehonoreerd.

In het Collegeprogramma 2006-2010 was een passage over Ontwikkelingsamenwerking opgenomen, die als volgt luidt:
‘In vele delen van de wereld heerst grote armoede, vaak nog versterkt door natuurrampen. Wij hebben grote bewondering en sympathie voor de inwoners die zich inzetten om het leven elders te verbeteren. De jarenlange steun via VIVOS aan Nandaime is hiervan een voorbeeld. Wij willen het budget voor steun aan buitenlandse projecten verhogen tot € 2 per inwoner, onder voorwaarde van stevige onderbouwing.’

Hoewel het Collegeprogramma 2010-2014 schreef dat dit beleid zou worden voortgezet, ontkwam ook deze gemeente niet aan bezuinigingsopgaven: het budget voor ontwikkelingssamenwerking werd in 2012 verlaagd van 24.000 naar 15.000 Euro.