Over Diemen

Diemen is een groeiende en dynamische gemeente, die over enkele jaren ca. 35.000 inwoners telt, en in de zuidoostlob van Amsterdam ligt. Sinds 1985 is ontwikkelingssamenwerking een onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een beleid dat grotendeels door het particulier initiatief wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad stelde destijds jaarlijks 1 gulden per inwoner beschikbaar voor projecten. De laatste jaren is dat ongeveer een halve euro per inwoner. Dit geld wordt ingezet om ingezamelde giften voor projecten te verdubbelen. VIVOS heeft sinds haar oprichting in 1986 jaarlijks een beroep gedaan op deze regeling. De gemeente Diemen heeft alle aanvragen gehonoreerd.

In het beleidsprogramma 2018-2022 van het college is ook ruimte opgenomen voor steun aan een milieuproject in de Derde Wereld. Hiervoor is 10.000 euro per jaar gereserveerd.