Op 1 december 1986 werd de Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen, kortweg VIVOS, officieel opgericht. De doelstellingen waren en zijn: het organiseren van daadwerkelijke hulp aan ontwikkelingslanden en het bevorderen van voorlichting en bewustwording van de bevolking van Diemen ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken. In de loop van de tijd is het thema van de milieuproblematiek erbij gekomen. Door een toevallige samenloop is de keuze destijds gevallen op het tot stand brengen van een vriendschapsband met de plaats Nandaime in Nicaragua. Aan die vriendschap tracht VIVOS gestalte te geven door steun te verlenen aan concrete projecten. Uitgangspunt bij de keuze van de projecten is duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor het milieu, armoedebestrijding en verbetering van de positie van vrouwen en jongeren. U leest meer over ons in het beleidsplan.

 Bestuur

Elsje Kaptijn

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Krijn Piening

Penningmeester

Leden

Saskia Kaptijn


Anna Meijer

silhoutte120

Peter Prins

silhoutte120

Marieke Haagh

silhoutte120

Pieter Kroon

silhoutte120

Roger Antonio Bustillo Morales

silhoutte120

Jeroen Teune

silhoutte120

Marjon Meijer

silhoutte120

Robin Beentjes

silhoutte120

Julia Robeer

silhoutte120

Milan Dembinski

silhoutte120

Ana Cecilia Gonzalez Quiroz

silhoutte120