Kom in actie voor een beter klimaat, óók in Nandaime! Onder deze leus steunt Vivos Diemen in 2019 het project ‘Boeren en boerinnen in actie voor het klimaat’ in het Nicaraguaanse Nandaime. Het is een herbebossingsproject, waarbij 2000 bomen (waaronder bamboe en fruitbomen) worden geplant, zaadbanken worden aangelegd en bodemgesteldheid wordt verbeterd, door regenwater vast te houden en compost te maken.

De klimaatdegradatie heeft ook in Nicaragua hard toegeslagen. De gemiddelde temperatuur in de afgelopen 10 jaar is 3 graden gestegen en de regenval is gehalveerd (bron: Humboldt Instituut Managua). En als het regent, dan komt die, net als tegenwoordig in Nederland, in harde hoosbuien, waarbij veel grond wegspoelt en erosie optreedt. Dit is een van de redenen dat de Rio Ochomogo, de belangrijkste rivier bij Nandaime, en het land er omheen bijna is drooggevallen. Ook waterputten zijn drooggevallen. Er heerst in het gebied al enkele jaren grote droogte en de overwegend arme boerenfamilies op het platteland worden daardoor ernstig in hun toekomstmogelijkheden bedreigd. Mannen zoeken werk in Costa Rica en jongeren trekken weg naar de stad, op zoek naar een betere toekomst.

Het project ‘Boeren en boerinnen in actie voor het klimaat’ wordt in twee plattelandsgemeenschappen uitgevoerd, in 2019 is dat in het ten zuiden van Nandaime gelegen La Flor (52 families) en El Jicaro (100 families). Het doel van het project is om deze families meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De bomen die worden geplant zijn beter tegen droogte en klimaatverandering bestand en moeten ook de monocultuur van mais en bonen doorbreken. Door de verkoop van vruchten en andere producten moeten de boerenfamilies hun inkomen verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door Associación Nochari, een NGO uit Nandaime, waarmee VIVOS al ruim 20 jaar contact onderhoudt, en waarvan het eerder projecten heeft ondersteund. De kosten van dit project bedragen 20.000 Euro. Als de resultaten in 2019 goed zijn, kan er een vervolg komen in de jaren erna. Nochari heeft een plan opgesteld voor herbebossing met 8000 bomen in vier jaar in acht plattelandsgemeenschappen.

VIVOS start dit voorjaar met een donatiecampagne om het project financieel mogelijk te maken. Daarvoor kunt u speciaal vervaardigde boomcertificaten kopen voor 10 Euro per stuk. Als u 10 Euro stort op rekeningnummer NL37 INGB 0003 1306 11 van VIVOS, dan ontvangt u twee certificaten. Dit kan omdat de gemeente dit bedrag verdubbelt. Uw Euro is dus 2 Euro waard. Zo draagt u bij aan een beter klimaat in Nandaime!

VIVOS heeft al ruim 30 jaar een vriendschapsband met Nandaime en heeft daar al enkele tientallen projecten voor de arme bevolking gesteund. Sinds 1986 worden de donaties verdubbeld door de gemeente Diemen.