De brandweer van Diemen had materiaal dat gedoneerd kon worden aan de brandweer van Nandaime. Echter bleken in Nandaime de vrijwillige brandweerlieden zich opgesplitst te hebben in twee rivaliserende groepen. VIVOS besloot de door Diemen gedoneerde gereedschappen tijdelijk over te dragen aan de regionale brandweer van Granada, tot dat het korps van Nandaime weer verenigd is, en er voldoende vertrouwen bestaat dat het op zorgvuldige wijze kan omgaan met deze apparatuur.

Schermafbeelding 2017-04-09 om 14.42.40