In het voorjaar bezoeken de Diemenaren Gerard van Westrienen en Annemieke Karsch Nicaragua. In Nandaime ontmoeten ze ook burgemeester Francisco Romero Mendez.
In juni trekt de eerste openbare bijeenkomst van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Diemen ruim dertig bezoekers. Gerard en Annemieke doen verslag van hun reis naar Nandaime.
Op een tweede bijeenkomst van de Werkgroep in diezelfde maand wordt besloten tot het oprichten van een vereniging: VIVOS. De vereniging krijgt het karakter van een werkgroep van actieve leden. De leden zijn lid op persoonlijke titel, maar wel zoveel mogelijk met een binding met een Diemense maatschappelijke groepering.
Na ontvangst van een projectaanvraag voor uitbreiding en vernieuwing van de niet functionerende straatstenenfabriek in Nandaime, besluit de vereniging in oprichting in augustus om dit project te adopteren.
In september presenteert VIVOS zich voor het eerst op het Diemer Festijn. Burgemeester Francisco Romero Mendez van Nandaime verzoekt om een ‘hermanamiento’ (broederband) met Diemen.
Op 1 december wordt bij de notaris officieel VIVOS, Vereniging Initiatief voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen, opgericht.
Op 5 december deelt de minister van Ontwikkelingssamenwerking mee dat hij het project van de straatstenenfabriek voor maximaal 30.000 gulden zal co-financieren. Totaal is 60.000 gulden nodig. De gemeente Diemen zal 15.000 gulden bijdragen. VIVOS moet dus zelf 15.000 gulden inzamelen. Ook de NOVIB zegt haar steun aan dit project toe. Tijdens de kerstweek verkoopt VIVOS zelfgemaakte kerststukjes in de vorm van een straatsteentje.
Op 31 december telt VIVOS 21 leden.