Tijdens de ledenvergadering in februari leidt Aaf van Essen ons, in een door haar zoon de cineast Melle van Essen gemaakte video, door Nandaime.
In maart wordt in de ledenvergadering het eerste bestuur van VIVOS gekozen. Het bestaat uit Alfons Ruitenbeek (voorzitter), Gerard van Westrienen (secretaris), Lidy Waas-Meeuwenoord (penningmeester) en Rita Giddings-de Gelder (lid).
Onder het motto “Je raakt het aan de straatstenen kwijt” organiseert VIVOS in april de eerste grote financiële huis-aan-huis campagne voor vernieuwing en uitbreiding van de straatstenenfabriek in Nandaime. Ruim 60 collectanten gaan op pad en zamelen 13.400 gulden in.
In juli kan VIVOS-vertegenwoordigster Mary Timmerman in Nandaime al een eerste cheque van 7000 dollar aan burgemeester Francisco Romero Mendez voor de straatstenenfabriek overhandigen. Hiervan zal een nieuwe overkapping worden gebouwd.
In september presenteert VIVOS zich op het ‘Plaza Nandaime’ (Nandaimeplein) tijdens het Diemer Festijn. Er worden Derde Wereldproducten verkocht, er wordt Gered Gereedschap ingezameld en informatie verstrekt, en er is een speciale kinderkraam. Tevens treden een Latijnsamerikaanse dansgroep en een muziekgroep op.
Hevige regenval en overstromingen teisteren een maand later Nandaime. Een snel opgezette extra inzameling voor noodhulp levert ruim 3200 gulden op.
Aan het eind van het jaar heeft VIVOS een eerste contact met kinderboekenschrijfster Gertie Evenhuis over het idee om in Nicaragua inspiratie op te doen voor het schrijven van een boek over het dagelijkse leven van kinderen in Nicaragua.
In december organiseert VIVOS een fototentoonstelling over Nandaime in het Wethouder Duran Sportcentrum.
Op 31 december telt VIVOS 26 leden.