In de arme wijk Modesto Marin van Nandaime zijn in februari met Diemense hulp 101 woningen aangesloten op het drinkwaternet.
VIVOS organiseert in maart een tentoonstelling over het bibliotheekwezen in Nicaragua in basisschool De Octopus. In dezelfde maand ontvangt VIVOS foto’s, tekeningen en brieven van 25 kinderen die deelgenomen hebben aan de schildercursus in de bibliotheek van Nandaime.
In april vindt een startbijeenkomst plaats over de Lokale Agenda 21 in het Diemense gemeentehuis. VIVOS neemt actief deel aan de discussies.
VIVOS neemt in mei ook deel aan de actie ‘Koop Groen Natuurlijk Doen!’ in het winkelcentrum Diemerplein, die wordt geopend door minister Margreet de Boer van Volkshuisvesting en Milieu.
De Nicaraguaanse theatergroep ‘Espiga Nueva’ (nieuwe maiskolf) treedt in juni op tijdens het door de SVSO georganiseerde pleinenfeest onder het motto ‘Samen Wonen, Samen Leven’ op het Van Markenplantsoen.
Tijdens een sponsorloop van basisschool De Nieuwe Kring lopen de leerlingen ruim 3400 gulden bij elkaar voor een milieuproject op een basisschool in Nandaime.
In juni/juli bezoekt een delegatie van vier VIVOS-leden Nandaime ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van VIVOS. Diverse milieuprojecten worden bezocht in het kader van de door de gemeente Diemen te ontwikkelen ‘Lokale Agenda 21’. De bibliotheek van Nandaime wordt feestelijk heropend met door Diemen geschonken nieuwe boeken en didactisch materiaal. De delegatie spreekt gelijktijdig met drie kandidaten voor het burgemeesterschap van Nandaime, hetgeen in de gepolariseerde verhoudingen een unicum is. De bekende Nicaraguaanse zanger Carlos Mejia Godoy treedt op uitnodiging van VIVOS in Nandaime op ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van VIVOS.
In september verschijnt de 100ste VIVOS-Nieuwsbrief met een uitgebreid verslag van de delegatie naar Nandaime. VIVOS presenteert zich op het Diemer Festijn met kunstvoorwerpen uit Nandaime en de teruggekeerde delegatie.
Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis presenteert VIVOS een achttal milieuprojecten die de delegatie vanuit Nandaime heeft meegenomen naar Diemen.
Onder het motto ‘Een schoon milieu óók in Nandaime’ start VIVOS een huis-aan-huiscampagne voor diverse milieuprojecten in Nandaime.
In december zijn met Diemense hulp 47 gezinnen in de wijk Monte Grande Occidental aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De bewoners hebben daarvoor drie maanden lang aan een zes kilometer lange greppel gegraven waarin de buizen gelegd zijn.
In december bestaat VIVOS tien jaar en telt de vereniging 25 leden. Burgemeester De Hon van Diemen feliciteert zijn collega van Nandaime, Alberto Larios Morales, schriftelijk met diens benoeming en zegt hem steun toe bij de verbetering van het milieu in Nandaime.