In januari worden de bewoners in de arme wijk Oscar Turcios van Nandaime met financiële hulp van Diemen eindelijk aangesloten op het electriciteitsnet. De opbrengst van de financiële Kerstcampagne voor enkele milieuprojecten in Nandaime bedraagt FL. 2.333,=. De Diemense gemeenteraad besluit het vuilnisbeltproject en vijf andere milieuprojecten van VIVOS in Nandaime te ondersteunen.
Bij de op 4 maart te houden gemeenteraadsverkiezingen geeft VIVOS in haar Nieuwsbrief een overzicht van de standpunten van de Diemense politieke partijen over ontwikkelingssamenwerking. In het algemeen steunen ze het huidige beleid.
In mei wordt de video ‘Het mes snijdt aan twee kanten’ over milieuprojecten in Nicaragua vertoond op de Amsterdamse lokale zender AT5.
In juni verblijven burgemeester Alberto Larios, raadslid José Vincente Ponce en ambtenaar gemeentelijke belastingen Rodolfo Lopez van Nandaime twee weken in Diemen. Zij zijn in Nederland om een trainingsprogramma voor Nicaraguaanse gemeentebestuurders van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua te volgen. Ze worden o.a. ontvangen door het Diemense college van b en w.
De Diemense gemeenteraad stelt in augustus 70.000 gulden beschikbaar voor het vuilnisbeltproject, onder voorwaarde dat VIVOS 30.000 gulden bijdraagt en het project uitvoert. De Stichting Doen en de Gemeente Nandaime nemen ieder 50.000 gulden voor hun rekening.
VIVOS presenteert zich zoals gewoon in september op het Diemer Festijn. De coördinatrice van de Asociación Nochari in Nandaime, Maria Eugenia Talavera, brengt een bezoek aan Diemen en vertelt de VIVOS-leden over haar werk en de projecten die ze met Diemense steun uitvoert.
Tijdens de kunstmarkt in het winkelcentrum verkoopt VIVOS in october veel kunstnijverheidsvoorwerpen uit Nicaragua.
In de laatste vier dagen van de maand october raast de orkaan Mitch met grote kracht over Midden-Amerika. In Nicaragua en Nandaime is er veel schade. Binnen enkele dagen na binnenkomst van de rampzalige berichten over orkaan Mitch start VIVOS een inzamelingscampagne. Ze stuurt een extra nieuwsbrief aan alle donateurs. De Diemense basisscholen verspreiden deze nieuwsbrief onder de ouders. Tijdens een benefietdiner, waar veel gemeentebestuurders en ambtenaren aanwezig zijn, wordt ruim 2100 gulden opgehaald. Op 26 november is al 20.271 gulden ingezameld. De gemeente Diemen verdubbelt dit bedrag, en minister Herfkens ook nog eens zodat er ruim 80.000 gulden beschikbaar is voor hulp. De opbrengst van de nationale actie voor Mitch bedraagt uiteindelijk 50,3 miljoen gulden. Ook dit bedrag wordt door de minister verdubbeld. VIVOS-medewerker Pablo Eppelin reist af naar Nandaime, met 1000 dollar voor de gemeente Nandaime om de eerste hulp te lenigen.
Na de peildatum van 1 december ontvangt VIVOS nog eens 5000 gulden voor hulp aan de getroffenen van Mitch. De gemeente Diemen verdubbelt dit bedrag, zodat totaal ca. 90.000 gulden te besteden is.
Op 31 december telt VIVOS 20 leden.