Na terugkomst uit Nicaragua brengt VIVOS-medewerker Pablo Eppelin in de Nieuwsbrief uitvoerig verslag uit van zijn bezoek aan het rampgebied in Nandaime.
VIVOS bereidt in februari en maart de uitvoering van vijf projecten in Nandaime voor. Dit is een recordaantal projecten die min of meer tegelijkertijd uitgevoerd gaan worden. Dit kost de vrijwilligers van VIVOS de komende twee jaar veel tijd en energie.
In april starten milieuprojecten in het Vrouwenhuis Nora Astorga en het Centro Comunitario Oscar Arnolfo Romario. Ook start de bouw van noodwoningen voor 76 gezinnen die hun woning verloren tijdens de orkaan Mitch.
Vereniging Nochari start in mei een milieuproject in drie gemeenschappen op het platteland van Nandaime.
In augustus brengen drie VIVOS-leden een bezoek aan Nandaime.
Onder het motto ‘Gooi je geld op de vuilnisbelt!’ start VIVOS op het Diemer Festijn in september een financiële campagne voor het vuilnisproject in Nandaime.
In december ontvangt oud-VIVOS-voorzitter Peter Prins een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester De Hon in verband met zijn aftreden uit de gemeenteraad en voor het vele werk dat hij verricht heeft voor de mensen en projecten in Nandaime. In dezelfde maand brengt de voormalig juridisch medewerkster van het Vrouwenhuis in Nandaime, Eva Maria Bonilla, een bezoek aan Diemen en maakt kennis met een aantal leden.
Op 31 december telt VIVOS 20 leden.