In 2001, het Internationaal Jaar van de Vrijwiligers, bestaat VIVOS 15 jaar. Donkere wolken trekken zich boven de vereniging samen als blijkt dat het gemeentebestuur de subsidie wil verminderen. VIVOS zou niet doelmatig en efficiënt zijn. VIVOS zou niet genoeg geld inzamelen. VIVOS zou het ingezamelde geld niet goed besteden. VIVOS zou onterecht subsidie krijgen voor de WIW-werknemer. VIVOS zou best met uitsluitend vrijwilligers kunnen door functioneren. Ondanks alle ingebrachte bezwaren besluit de gemeenteraad eind november om de subsidie voor organisatiekosten en WIW-er eind 2002 te beëindigen.

Bij het door VIVOS geadopteerde project in de coöperatie Pedro Joaquin Chamorro moet de uitvoerende organisatie Nochari zich terugtrekken. De bewoners zijn het oneens over de plannen en zouden elkaar zelfs bedreigd hebben. Er is nog maar 200 dollar besteed aan dit project. Wel opent Nochari met steun van VIVOS een nieuwe gezondheidspost in de plattelandsgemeenschap Bernardino Diaz Ochoa.

Onder de leus: ‘VIVOS – een sprankelende uitdaging’ presenteert VIVOS zich op het jaarlijks Diemer Festijn. Bezoekers kunnen raden hoeveel koffiebonen zich in een karaf bevinden. Het zijn er 3273.

Bij de verkiezingen op 4 november wordt Enrique Bolanos de nieuwe Nicaraguaanse president.

Aan het eind van het jaar kan de door VIVOS gesteunde lokale radiozender El Nandaimeño eindelijk de lucht in. En in het Vrouwenhuis wordt het milieuproject afgesloten: vrouwen zijn opgeleid in de kleinschalige landbouw, er zijn kwekerijen opgericht en er is zaadgoed beschikbaar gesteld.

VIVOS zamelt dit jaar 7985 gulden in. Vanuit Nandaime wordt bericht dat er een eind is gekomen aan de in 1991 geschonken ambulance. Met meer dan een miljoen kilometers op de teller wordt hij toegevoegd aan de wrakken van eerdere ziekenauto’s in de tuin van het ziekenhuis in Nandaime.