Na de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen lijkt de toekomst voor VIVOS zelf er wat zonniger uit te zien. Het nieuwe college schrijft in het beleidsprogramma dat de verdubbelingsregeling blijft bestaan en dat de organisatiekosten van VIVOS mogelijk weer gesubsidieerd worden. Op 1 maart komt Imelda Ordoñez voor drie dagen per week bij VIVOS in dienst in het kader van de ‘Melkert-regeling’.

In Nandaime wordt de door VIVOS mee-gefinancierde gezondheidspost in de gemeenschap Bernardino Diaz Ochoa geopend. VIVOS steunt de blindenorganisatie Ciegos sin Fronteras (Blinden zonder Grenzen) met 900 Euro. Hiermee kan materiaal worden aangeschaft om hangmatten te maken, die later verkocht zullen worden. Door een uitloper van de orkaan Alma worden in mei delen van Nandaime, zoals Ochomogo, geïsoleerd door de hevige regenval. Tientallen huizen zijn verwoest en waterputten zijn volgestroomd met bagger.

Op 25 april ontvangt VIVOS-lid Alfons Ruitenbeek een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bob de Hon. Dit voor zijn vele activiteiten, o.a. voor vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking. Op de ledenvergadering van 1 mei wordt hij in de bloemen gezet.

In de zomer is VIVOS-lid Peter Prins in Nandaime. De wereldwijde ekonomische recessie is ook in Nicaragua voelbaar. Hij bezoekt de wijk ‘El Chorizo’ op het platteland. De bewoners hebben veel last van darminfecties. De waterputten in de tuin zijn vervuild door de uitwerpselen in de slechte latrines, die ook in de tuin staan.

De regering van president Bolaños start een grote campagne tegen corruptie, die ook gericht is tegen zijn voorganger, Arnoldo Aleman.

Burgemeester Said Zavala probeert energiek de gemeente te ontwikkelen. Hij heeft de markt en het busstation uit het krappe centrum verplaatst naar een plek aan de rand van de stad. Hierdoor is het taxiverkeer flink toegenomen. Er rijden al 30 taxi’s in de stad. Het gemeentebestuur stelt een Strategisch Plan op voor de ontwikkeling van de stad. Maar veel projecten kunnen slechts met buitenlandse fondsen worden gerealiseerd.

Tijdens het Diemer Festijn start VIVOS op 7 september een nieuwe campagne “Water voor hoge Nood”. In de wijk El Chorizo zullen nieuwe waterputten worden gegraven en zullen nieuwe latrines worden gemetseld. Er is 25.000 Euro nodig.

Op 24 oktober bezoekt Maria Eugenia Morales, de directrice van de Associación Nochari, Diemen

Ondanks de positieve tekst in het beleidsprogram van het nieuwe college, bevestigt een meerderheid in de gemeenteraad dat de subsidie voor VIVOS aan het eind van het jaar wordt beëindigd.