Op de eerste ledenvergadering van het nieuwe jaar deelt Theo Jorna mee dat zijn termijn als voorzitter er op zit. Hij blijft echter aan tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Banenpoolmedewerker Pablo Eppelin is per 1 januari niet meer werkzaam voor VIVOS. Er melden zich drie nieuwe leden aan in de eerste twee vergaderingen. Astrid Kuyper volgt Jacques Wentholt op als penningmeester.

Het nieuwe jaar begint financieel goed. Op 28 januari besluit het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om 20.765 Euro bij te dragen aan het project voor woningbouw in de wijk El Chorizo in Nandaime. Dit project is de opvolger van de eerdere actie ‘Water voor hoge nood’, waarmee nieuwe latrines en waterputten in dezelfde wijk worden gebouwd en gerepareerd. Door financiële meevallers kunnen twee keer zoveel voorzieningen als eerder begroot, worden gerealiseerd.

In maart bezoekt onze vertegenwoordiger Roberto Escobar de wijk en meldt VIVOS de voortgang. Hij heeft ook overleg met de gemeente Nandaime over de vuilnisbelt. En bij het Centro Comunitario functioneert het door VIVOS meegefinancierde radiostation ‘El Nandaimeño’ nog steeds.

VIVOS ontvangt een donatie van 251 Euro van de RK-kerk in Diemen. De gemeente Diemen verdubbelt de opbrengst van alle donaties in 2002 met 6.426 Euro.

Als VIVOS-lid Peter Prins in juli Nandaime bezoekt heeft hevige regenval een deel van de Panamericana weggespoeld. Hij bezoekt de gemeenschappen El Chorizo en El Manchón, waar hard gewerkt wordt aan de waterputten en latrines. Een delegatie van het plaatselijke ziekenhuis van Nandaime verzoekt VIVOS hulp bij de reparatie van hun ambulance, die is aangereden door een autobus. Later dat jaar blijkt de Japanse regering de reparatie betaald te hebben.

Op het Diemer Festijn loopt VIVOS rond met een Gigantona, een Nicaraguaanse pop van een empleada, (hulp in de huishouding) van 2,5 meter hoog. Leden van VIVOS organiseren een kleurwedstrijd voor alle groepen vier van de Diemense basisscholen. De winnende kleurplaat wordt afgebeeld op een velletje persoonlijke VIVOS-postzegels. Op het Festijn verkoop VIVOS ook bloembollen.

Op 7 november onthult burgemeester Amy Koopmanschap een muurschildering bij drukkerij Dijkman op het industrieterrein Verrijn Stuart. De schildering is gemaakt door de Nicaraguaanse kunstenares Soraya Moncada Abal, die in Nederland is op uitnodiging van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua. In meerdere steden heeft ze ruim 150 m2 werk geschilderd.

Op 22 november deelt VIVOS in het winkelcentrum 600 ekologische bloembollen uit. De bol is vernoemd naar Ernesto Cardenal, voormalig priester en minister van cultuur in Nicaragua. De opbrengst van de op het Diemer Festijn gestarte bloembollenactie is 803 Euro.