Op 31 januari neemt VIVOS deel aan een conferentie van de provincie Noord-Holland over ontwikkelingssamenwerking. De provincie heeft een budget van 450.000 Euro voor projecten in Derde Wereldlanden. Op 13 en 14 februari nemen enkele leden van VIVOS deel aan het door het LBSNN georganiseerde Kennisfestival.

In februari wordt het project ‘Water voor hoge nood’ in El Chorizo afgerond. In maart wordt het woningverbeteringproject in dezelfde wijk geopend. De huizen zijn gebouwd volgens het model ‘minifalda’ (minirok). In maart wordt ook het project van de vuilnisbelt definitief afgesloten. Volgens burgemeester Said Zavala, die in mei een paar dagen bij VIVOS op bezoek is, functioneert de vuilnisbelt naar behoren, wordt de vuilnis twee keer per week opgehaald, en zijn de problemen met de ontsluitingsweg opgelost.

Op 16 april organiseert VIVOS in de sporthal een Derdewerelddag voor kinderen van de groepen 7 van de Diemense basisscholen. Ruim 280 kinderen kunnen in workshops speelgoed maken van afval, Nicaraguaanse dans oefenen en theater maken, sieraden, maskers, fotolijstjes en muziekinstrumenten maken, drummen, en leren over waterzuivering. Er zijn 60 vrijwilligers en 4 stagiaires bij betrokken. In de weken voorafgaand aan deze dag krijgen de leerlingen op school lessen over Nicaragua.

In mei wordt een groot deel van het archief van VIVOS overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). In deze maand deelt onze vertegenwoordiger in Nicaragua, Roberto Escobar, mee dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor VIVOS vanwege tijdgebrek. Hij wordt opgevolgd door Cecilia Gonzalez Gutierrez uit Nandaime, een oude bekende van VIVOS.

In mei deelt Theo Jorna mee dat hij nu echt wil stoppen al voorzitter van VIVOS. In juli deelt penningmeester Astrid Kuyper mee dat ze haar lidmaatschap en penningmeesterschap per 1 januari 2005 moet beëindigen. In juli bericht de gemeente Amstelveen dat de subsidie voor de Melkertbaan van medewerkster Imelda Ordoñez per 1 januari 2005 vervalt. In november discussieert VIVOS voor het eerst over nut en noodzaak van het lidmaatschap van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). De vergadering besluit voorlopig lid te blijven.

In de ledenvergadering van december treden Theo Jorna, Astrid Kuyper en Germaine Nijsten af als bestuurslid. In dezelfde vergadering worden Ricardo Garcia en Peter Prins gekozen als nieuwe bestuursleden. Samen met Ambrosio Alarcon vormen ze het nieuwe bestuur. Peter Prins wordt voorzitter.