In de eerste ledenvergadering worden de functies  van de bestuursleden gemeld: Ambrosio Alarcon Vidal wordt secretaris, Peter Prins voorzitter, en Ricardo Garcia Triviño gewoon bestuurslid. De functie van penningmeester is vacant en wordt waargenomen door Peter Prins. VIVOS zet dit jaar in op het versterken van de eigen organisatie met nieuwe leden en vrijwilligers.

Na de Tsunamiramp van december 2005 in Azië vinden er veel inzamelingsacties voor de getroffen bevolking plaats. VIVOS besluit dit jaar even pas op de plaats te maken. We vinden het niet gepast nu ook geld voor Nandaime in te zamelen.

In februari keurt VIVOS een pilotproject voor het aanleggen van tien septictanks in de wijk Javier Guerra in Nandaime goed. De nieuwe tanks kosten ongeveer 170 Euro per stuk. De septictanks die bij de bouw van de wijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn aangelegd, zijn te klein en voldoen niet. Ondanks een positieve evaluatie wordt een aanvraag voor een financiële bijdrage door de provincie Nood-Holland afgewezen.

Bij een bezoek aan Nandaime in juli wordt VIVOS-voorzitter Peter Prins uitgenodigd voor de viering van het 50-jarig bestaan van het plaatselijk ziekenhuis Monte Carmelo. De directeur meldt trots dat de afgelopen drie jaar geen enkele vrouw in de kraamafdeling van het ziekenhuis is overleden. En passant dankt hij VIVOS voor de in 1990 geschonken ambulance en de in 1993 gebouwde EHBO-post. Ook de aanwezige vice-minister van Gezondheid bedankt VIVOS nadrukkelijk voor de verleende hulp uit Diemen. In de weken daarna wordt VIVOS gevraagd of ze een nieuw ziekenhuis of een nieuwe EHBO-post, ter vervanging van de oude en veel te kleine huidige post, kan financieren…

Op het Diemer Festijn presenteert VIVOS zich met een spetterend en kleurrijk optreden van de dansgroep Nicarao. Volgens vele bezoekers van het Diemer Festijn was dat die dag het hoogtepunt. Aanwezige Diemenaren kunnen in een workshop ook zélf Nicaraguaanse dansen oefenen.

In november worden in de ledenvergadering ‘verbeterpunten’ voor de interne communicatie binnen VIVOS vastgelegd. Sneller en alerter reageren via email is een van de belangrijkste punten. In december bezoekt de nieuwe wethouder René Versloot de VIVOS-vergadering.

VIVOS start een korte campagne onder haar donateurs voor reparatie van 100 meter van de ingestorte muur van het ziekenhuis Monte Carmelo. Ook wordt een lening toegezegd aan de vereniging Nochari in Nandaime voor het inrichten van een Internet-café en het opzetten van computercursussen.