Het internationaal Jaar van de Sanitatie begint goed voor VIVOS: Aqua for All kent 12.250 Euro toe voor de bouw van nieuwe toiletteneenheden op basisscholen in Nandaime. De Escuela Taller voert deze werken uit. Aan het eind van het jaar kunnen 1650 leerlingen en 90 leerkrachten op drie basisscholen weer fatsoenlijk naar de wc.

In januari wordt een nieuwe burgemeester geïnstalleerd in Nandaime: Roger Acevedo van het FSLN. VIVOS stuurt een felicitatie.

In april bestaat het bestuur uit Ricardo Garcia (secretaris), Marga Ruitenbeek (penningmeester) en Peter Prins (voorzitter). VIVOS besluit een vlag met ons logo aan te schaffen. De gemeente Diemen verdubbelt de donaties uit 2008: 14.311 Euro. In de Diemer Nieuws plaatst VIVOS nog vier keer een advertentie van een halve pagina met berichten over de voortgang van de projecten in Nandaime.

In april komt Maria Eugenia Morales uit Nandaime op werkbezoek. Zij is oprichtster en oud-voorzitter van de Associación Nochari, een van de organisaties in Nandaime waarmee VIVOS contact onderhoudt.

In juni wordt VIVOS door het COS Noord-Holland genomineerd voor de Millennium Award 2009. Op 4 juni houden Peter Prins en Marga Ruitenbeek een presentatie voor een jury in Haarlem. We eindigen helaas niet bij de eerste vijf, en gaan niet door naar de finale.

In september zijn bij de Escuela Taller Nandaime zestien jongeren in opleiding. Ze werken mee aan de projecten op de scholen. Op vrijdag gaan ze naar het Polytechnisch Instituut in Jinotepe voor cursussen metselen, lassen of bouwtekenen. De werkzaamheden van de Escuela Taller nemen zó in omvang toe dat besloten wordt vanaf september een tweede werkmeester voor houtbewerking aan te stellen. Aan het eind van het jaar zijn, naast de gebouwde toiletten op basisscholen, ook nog twee speelplaatsen op het platteland aangelegd.

Op 1 oktober nemen Alfons Ruitenbeek en Peter Prins deel aan een zeer drukbezochte conferentie van Wilde Ganzen en NCDO over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, nadat het demissionaire kabinet Balkenende heeft besloten daarop te bezuinigen.

In november besluit de gemeenteraad van Diemen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen naar 24.000 Euro. De Belastingdienst verleent VIVOS de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs hun gift mogen blijven aftrekken van hun belastingaangifte.

In december kent het Meerlandenfonds 1000 Euro toe voor het maken van afvalbakken in de openbare ruime in Nandaime.