De website vertoonde de afgelopen tijd wat kuren waardoor we geen bijlagen en foto’s konden plaatsen. Dat is nu opgelost. Bijgaand ons jaarverslag over 2012, dat in het voorjaar van 2013 door de ledenvergadering is vastgesteld en is toegestuurd aan onze relaties.

Vivos jaarverslag_2012