Peuters van de pre-escolar in Ojochal hebben geen eigen lokaal

VIVOS is op het Diemer Festijn begonnen met het inzamelen van geld voor een nieuw lokaal voor de peuters in het gehucht Ojochal, op 20 km afstand van Nandaime.

De peuters beschikken niet over een droog en veilig lokaal. Aan VIVOS is gevraagd of we bouw van een nieuw lokaal naast de bestaande twee lokalen van het kleine plattelands-basisschooltje willen financieren.

De bouwkosten bedragen 12.300 Euro, dit is inclusief materiaal en arbeidsloon, en nieuwe speeltuin met wip, schommel en glijbaan.

Uw bijdrage zal het eindbedrag naderbij brengen. U kunt eenvoudig doneren via de doneerknop rechtsboven op deze pagina. En anders kunt u uw gift overmaken op giro 3130611 ten name van VIVOS onder vermelding van ‘project Nandaime’. De gemeente verdubbelt uw donatie, die ook aftrekbaar is van de belasting.

Namens de kinderen van Nandaime: hartelijk bedankt!