20 Mei 2014

Op de VIVOS-ledenvergadering van 14 mei is Saskia Kaptijn tot bestuurslid en nieuwe voorzitter van VIVOS benoemd. Haar zus Elsje is eveneens tot bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter benoemd. Anna Meijer is benoemd tot penningmeester. Ricardo Garcia Triviño is secretaris gebleven.

De vergadering kwam tot deze verrassende uitkomst nadat de vorige VIVOS-voorzitter Peter Prins was afgetreden in verband met zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad van Diemen. Dit was aanleiding voor Elsje Kaptijn om jongeren in haar netwerk voor VIVOS te interesseren. Maar liefst zeven nieuwe kandidaat-leden meldden zich aan: Robin Beentjes, Liza Saris, Marieke Haagh, Julia Robeer, Ian van der Velde, Iris de Kok en Yorick Untied. De vergadering besloot hen unaniem als nieuwe leden toe te laten.

Tijdens de vergadering werden enthousiast ideeën ingebracht voor het komende Loswalfestival op 31 mei.