In september 2013 vroegen we uw aandacht voor de peuters in het gehucht Ojochal op ruim 20 km afstand van Nandaime. Ze hadden geen eigen lokaal en moesten buiten in de open lucht, op de veranda van een klein schoolgebouwtje spelen en eten. Ook hadden we in de zomer een peuterspeelzaal in La Chipopa, een gehucht bij Rio Medina, op 6 km afstand van Nandaime, bezocht.

Zelfs voor deze vrachtwagen waren de onverharde landwegen na hevige regen een uitdaging …

VIVOS is daarna een inzameling gestart om de bouw van in ieder gaval één gebouwtje voor een peuterspeelzaal, in Nicaragua pre-escolar genaamd, mogelijk te maken. Van diverse kanten werd ons financiële hulp toegezegd. De Stedenband Amsterdam-Managua, die besloten heeft zijn activiteiten te beëindigen, zegde ons 4.850 Euro toe uit hun resterend vermogen. De Initiativgruppe Nandaime uit het Duitse Neu Isenburg, waarmee VIVOS al ruim 25 jaar relaties onderhoudt, zegde 10.000 Euro toe uit hun vermogen. En de Diemense Stichting Kinderwensen zegde totaal 5.600 Euro toe. En daarnaast tastten onze eigen donateurs in de buidel. Dit maakte de bouw van ook een tweede pre-escolar mogelijk.

Een schitterend multifunctioneel gebouwtje voor de peuters en inwoners van La Chipopa

In november konden we een eerste voorschot overmaken. Door onze vertegenwoordigster en de Escuela Taller werd besloten om de peuterspeelzaal in het dichtstbij gelegen gehucht, La Chipopa, te bouwen. Dit vanwege de slechte en onverharde wegen op het platteland. De bouw verliep met de nodige vertragingen en tegenvallers. Met name de overvloedige regenval in november en december (hoewel de regentijd officieel achter de rug was) zorgde voor vervoersproblemen en voor vertragingen bij de bouw.

Ook aan een speeltuintje is gedacht

Het gebouwtje is in januari opgeleverd. Een grondeigenaar heeft het perceel geschonken aan de coöperatie van het dorp. Het gebouwtje wordt overdag gebruikt wals peuterspeelzaal en kan ’s avonds gebruikt worden voor vergaderingen van de dorpsbewoners. In het weekend worden door de Escuela Taller cursussen metselen en lassen gegeven voor de jongeren, zodat ze niet naar Costa Rica hoeven te trekken om in de bananenteelt te werken.

Het meubilair is gemaakt door deelnemers van de Escuela Taller

Binnenkort hopen we foto’s van de feestelijke opening te ontvangen.

Dorpsbewoners werken mee bij de aanleg van de tuin