VIVOS-voorzitter Peter Prins is afgetreden als bestuurslid. Dit heeft hij de ledenvergadering van VIVOS op  2 april meegedeeld. De reden hiervoor is zijn verkiezing als gemeente-raadslid van Diemen. Hoewel beide functies niet onverenigbaar zijn, wil hij de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Daarbij is de verkiezing een goede aanleiding om ruimte te maken voor nieuw talent.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin dit besluit wordt toegelicht, bedankt VIVOS-secretaris Ricardo Garcia Triviño de afgetreden voorzitter voor zijn jarenlange inzet, dekundigheid en betrokkenheid bij de ontwikkelingssamenwerking van Diemen met Nandaime. Peter Prins blijft wel lid.

Op 14 mei vergadert VIVOS over invulling van de ontstane vacature(s).