STAND VAN ZAKEN VIVOS-PROJECTEN

Oud-voorzitter Peter Prins en medewerker Pablo Eppelin, die het secretariaat van VIVOS bemand, hebben op 2 en 3 mei van dit jaar een kort bezoek gebracht aan Nandaime. Vorig jaar in de periode augustus en september hadden we zelfs drie bezoekers van VIVOS aan Nandaime. Behalve wederom Peter en Pablo is toen ook het huidige bestuurslid Ambrosio Alarcon daar geweest. In Nieuwsbrief 114 hebben we daarvan verslag gedaan.
Hoe is de situatie nu, bijna een jaar later? Worden de door VIVOS medegefinancierde huizen inmiddels bewoond? Is de eerste oogst al binnen van door VIVOS gefinancierde kleinschalige landbouwprojecten? En hoe gaat het met de vuilinzameling?; rijdt de tractor met aanhanger zijn dagelijkse rondje en wordt het afval netjes gestort in de daartoe bestemde sleuven op het speciaal daarvoor ingerichte terrein? Peter en Pablo hebben alles bekeken en ook gesproken met mensen van de diverse organisaties waar VIVOS mee samenwerkt, alsmede met de burgemeester van Nandaime, Alberto Larios, en drie van zijn medewerkers. Wij, van VIVOS, zijn heel benieuwd naar hun ervaringen.

VUILNISBELT EN VUILINZAMELING

Laten we meteen maar met het hoofdgerecht beginnen: het vuilnisbeltproject. De huidige inzamelingsacties van VIVOS zijn allemaal bedoeld ter ondersteuning van dit project. Bij het laatste bezoek bleken er wat aanloopproblemen te zijn. De noodtoestand als gevolg van de orkaan Mitch had voor flinke vertraging gezorgd. Verder bleek er een rechtsprocedure te lopen betreffende het eigendomsrecht over de toegangsweg naar de stortplaats. Een dergelijk probleem is in Nicaragua niet zo vreemd, omdat het kadaster daar bij lange na niet zo volledig is als we hier zijn gewend. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, dreigde het project ook nog eens de dupe te worden van een politiek steekspel tussen een Sandinistische burgemeester en een Liberale regering.

Peter en Pablo hebben de stortplaats bezocht. Het terrein is geheel ingericht, compleet met toiletten, wachtershuisje, omheining en twee sleuven om het afval in te storten. Ook het probleem met de toegangsweg tot de stortplaats is opgelost.

Peter: “De rechter heeft de gemeente toestemming gegeven voor het ‘recht van overpad’. Een probleem is echter de inning van afvalstoffenheffing. Er zijn twee geldophalers aangesteld, maar de mensen betalen traag of niet. Men ziet de noodzaak niet in. Water en stroom kunnen afgesloten worden, vuilnis niet.”
Een ander punt van aandacht zijn de ontluchtingspijpen om het gevormde gas af te voeren. Deze blijken nog niet aangebracht.
Peter: “Toezeggingen van ministeries om hierin te voorzien worden niet nagekomen. Ik heb de suggestie gedaan om het resterende geld binnen de projectbegroting voor tractor of aanhangwagen te gebruiken voor deze werkzaamheden.”
Het is duidelijk dat VIVOS nog niet met de armen over elkaar kan gaan zitten. Naast geld inzamelen in Diemen, is er ook extra overleg nodig met Nandaime om een verantwoorde afvalinzameling goed op poten te krijgen. De inning van afvalheffing moet slagen. En het is wellicht ook noodzakelijk om te schuiven binnen de begroting om alle vereiste werkzaamheden te financieren.

MITCH -PROJECTEN

Een zeer positief geluid klinkt over Nochari. Het Mitchproject van deze organisatie was een groot succes. Alle medische consulaten in enkele plattelandsgemeenschappen functioneren naar tevredenheid. VIVOS overweegt om met de resterende Mitchgelden een aanvullend project van Nochari te financieren. Niet al het voor Mitch ingezamelde geld is namelijk besteed (zie de vorige Nieuwsbrief). Nochari wil het geld gaan gebruiken voor een kleinschalig landbouwproject ten behoeve van een goed georganiseerde maar arme gemeenschap van 99 families.

Het andere Mitchproject, het bouwen van woningen, is eveneens naar tevredenheid afgerond. De eigenaren mogen hun huizen de eerste drie jaren niet verkopen. De woningen zijn inmiddels ook voorzien van stromend water en latrines. Binnenkort wordt er elektriciteit aangelegd.

MILIEUPROJECTEN

In de vorige Nieuwsbrief hebben we geschreven over de twee milieuprojecten die VIVOS in Nandaime heeft geadopteerd. Het project voor het bevorderen van ecologische landbouw van het Casa de la Mujer (vrouwenhuis) is al enige tijd geleden succesvol afgesloten. Naar wat Peter en Pablo hebben kunnen waarnemen, klopt dit ook. Ze hadden ook nog een presentje van VIVOS voor het Casa de la Mujer: geld om een internetaansluiting te verwezenlijken. (Zie bericht in kader.)

Het project van het Centro Comunitario (gemeenschapscentrum) bestemd voor het uitzenden van voorlichtingsprogramma’s over ecologische landbouw, speciaal gericht op vrouwen en jongeren, loopt iets minder voorspoedig. Het lokale radiostation is nog niet in de lucht.

Pablo: “Er is nog steeds geen vergunning om te mogen uitzenden. Dit gebeurt regelmatig in Nicaragua. De centrale regering weigert een zendvergunning te geven aan alternatieve radiozenders; een politiek die voorkomt dat de regering geen controle meer zou hebben over wat er wordt uitgezonden.”

Ook sommige andere onderdelen van het milieuproject van het Centro Comunitario kennen wat problemen:
Peter: “De mensen wilden geen gebruik maken van de speciaal ontworpen ovens, die de helft aan hout zouden verbruiken dan de gewone. Ze schakelen nu over op een oven met een schoorsteen door het dak.”
De landbouwprojecten verlopen met redelijk succes. De biogasinstallatie draait nog experimenteel, maar een grotere installatie voor vergisting van mest is in aanbouw.
Pablo: “Er zijn verscheidene ecologische moestuinen opgezet in verschillende wijken, zoals Modesto Marin en Francisco Estrada. Eigenlijk was het idee om een grote moestuin (ecologische boerderij) op te zetten, maar in verband met diefstal zijn ze nu opgezet in Nandaime zelf op de patio’s (erven) van de begunstigden. Ook heeft Santiago Giroux (het hoofd van het Centro Comunitario) ons de studio’s voor de radio en de nieuwe bibliotheek voor scholieren laten zien. De bibliotheek is een donatie van scholieren uit Quebec (Canada).”

Politiek nieuws uit Nandaime

Op 5 november worden er nieuwe gemeenteraden en burgemeesters in Nicaragua gekozen. In vergelijking met vier jaar terug, toen meer dan dertig partijen om de kiezersgunst streden, doen er nu slechts twee partijen mee aan de verkiezingen. Dit heeft alles te maken met het ‘Pacto’ (pact) tussen de regerende Liberale Partij van president Arnoldo Aleman en het FSLN, het Sandinistisch Front voor de Nationale

María Eugenia Morales

Bevrijding van ex-president Daniel Ortega. In dit pact zijn beide partijen overeengekomen dat de macht tussen hen beide wordt verdeeld, en dat er voor andere partijen hoge drempels worden opgeworpen om aan verkiezingen deel te nemen. Zo moeten deze partijen bijvoorbeeld 50.000 handtekeningen verzamelen om in het verkiezingsregister opgenomen te worden.

In Nandaime leken aanvankelijk slechts het FSLN en de Liberale Partij mee te dingen om de stem van de kiezer. Voor het FSLN is Francisco Pena de lijsttrekker. Hij is leraar aan de enige middelbare school in Nandaime, en redelijk bekend, maar lang niet zo charismatisch als de huidige sandinistische burgemeester Alberto Larios Morales. De lijsttrekker van de Liberale Partij is Said Zavala, een jonge onbekende man van een jaar of dertig, die in de afgelopen maanden elke muur en lantaarnpaal in Nandaime

Internet voor Vrouwenhuis

Ter afsluiting van het bezoek van Peter en Pablo in mei, heeft VIVOS het reeds eerder ingediende project gehonoreerd voor een aansluiting op internet voor het Casa de la Mujer. Hierdoor verloopt de communicatie met soortgelijke organisaties in Nicaragua sneller en gemakkelijker. Tevens kunnen de projectpartners in het buitenland beter op de hoogte blijven van het verloop van de projecten. De bijdrage van VIVOS bedroeg $ 500,- , waarvan een modem kon worden aangeschaft, de installatie en instructie bekostigd en de betaling voldaan aan de provider voor het eerste jaar. Enige weken geleden ontving VIVOS de eerste e-mail om te bedanken voor de bijdrage en om alle leden hartelijk te groeten.

Schilderij Nandaime

De schilder Noel Calero uit Masaya heeft in 1994 een schilderij gemaakt van alle steden in Nicaragua die een stedenband hebben met een Nederlandse gemeente. Het schilderij van Nandaime is kort geleden alsnog aangekocht door een lid van VIVOS. Het geeft in vogelvlucht een panorama van de stad en omgeving, en bevat veel projecten die VIVOS in de afgelopen veertien jaar heeft gerealiseerd. Zo zijn duidelijk herkenbaar het Vrouwenhuis Nora Astorga, het ziekenhuis Rommel Carrasquilla en de EHBO-post, en het jongerencentrum Anne Frank. Op de achtergrond is de altijd aanwezige vulkaan Mombacho afgebeeld, en is zichtbaar hoe de Panamericana (de Panamerikaanse Snelweg) zich door Nandaime begeeft. Op de voorgrond is een processie te zien tijdens de patronaatsfeesten van Santa Ana, de beschermheilige van

Nandaime. Met hulp van onze vrienden van de Nicaragua-Initiativgruppe Neu-Isenburg in Duitsland heeft VIVOS van dit unieke schilderij een affiche kunnen laten drukken. Dit affiche is verkrijgbaar bij VIVOS voor de zeer schappelijke prijs van tien gulden. U kunt een affiche bestellen bij een van onze

Diemer Festijn

VIVOS is vanzelfsprekend weer vertegenwoordigd op de kramenmarkt van het Diemer Festijn op 9 september. Daar kunt u het allerlaatste nieuws vernemen over onze projecten in Nandaime. In de afgelopen twee jaar heeft VIVOS een record-aantal projecten gerealiseerd. Met name de orkaan Mitch in november 1998 toonde weer eens de grote betrokkenheid aan van de Diemense bevolking met hun broeders en zusters in Nandaime. In een maand tijd werd ruim 20.000 gulden ingezameld, dat verdubbeld werd door de gemeente Diemen en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Op onze marktkraam kunt u niet alleen -zoals vanouds- artesania (kunstvoorwerpen) uit Nicaragua aanschaffen, maar ook hangmatten en het eerder in deze nieuwsbrief vermelde affiche van Nandaime.

Aardbeving

Op donderdag 6 juli beefde de aarde in Nicaragua in de buurt van de Laguna de Apoyo, ongeveer tien kilometer van Nandaime. De Laguna is een kratermeer dat behoort tot de gemeente Masaya. Er vielen twaalf doden, diverse huizen storten in en ongeveer 250 families moesten worden geëvacueerd. In 1972 werd de Nicaraguaanse hoofdstad Managua getroffen door een zware aardbeving die een groot deel van de stad in puin legde en vele slachtoffers maakte. Nog steeds zijn in het straatbeeld de ruïnes zichtbaar. Nicaragua ligt op een breukvlak van aardkorsten, zodat de aarde regelmatig beeft en de vulkanen uitbarsten. Afgelopen donderdag viel in Nandaime ‘slechts’ de stroom uit.