Bezoek Roberto Escobar aan Nandaime

In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat Vivos een nieuw project van Nochari heeft geadopteerd. Het project is een vervolg op de al eerder door Vivos gefinancierde Mitchprojecten, projecten ten behoeve van de wederopbouw na de grote schade door de orkaan Mitch in november 1998. Dit nieuwe project wordt gefinancierd met wat er nog over is van de grote geldinzamelingsactie n.a.v. Mitch.

In de vorige Nieuwsbrief hebben we ook melding gemaakt van ‘onze man in Nandaime’, Roberto Escobar. In deze Nieuwsbrief geven we u een verslag van de bijzondere gelukkige combinatie van deze twee: Roberto ging op bezoek bij Nochari en maakte kennis met de mensen in de Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, waar het project zal worden uitgevoerd. Het verslag van een ooggetuige.

Ik had afgesproken om 9.00 uur bij het gebouw van NOCHARI te zijn, maar ik had de reistijd verkeerd ingeschat. Ik dacht dat de reis me een uur zou kosten, maar nee, op de motor heb ik er anderhalf uur over gedaan.
Ik belde María Eugenia vanuit een benzine station, maar de telefoon van Maria Eugenia was bezet. Jammer!

Ik was om 9.30 uur in het gebouw. Meteen werd ik geholpen door de vrouw van de receptie en ben door Rafael Peña naar de eetruimte van NOCHARI gebracht. Daar zat Maria Eugenia Morales op mij te wachten.

Rafael Peña was ook aanwezig bij de vergadering. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling landbouwontwikkeling van NOCHARI, María Eugenia Morales is uitvoerend coördinatrice van NOCHARI.

BIJ DE COMEDOR VAN NOCHARI

Voor het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst met VIVOS hebben ze me verteld over de huidige situatie van de Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro. Er zijn 950 manzanas grond die moeten worden verdeeld. Ze hebben al de eigendomsrechten van 1450 manzanas grond, maar deze zijn bestemd als natuurreservaat. Een paar jaar geleden hebben vier leden van de coöperatie zich wat te veel grond toegeëigend. Nu wil het nieuwe bestuur de grond echter gaan verdelen op basis van de relatie “man- grond”.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

1. Het verdelen van de grond. In het Spaans is hier het woord “desmembrar” gebruikt, dat betekend; aan stukken snijden.
2. Het versterken van de organisatie in de gemeenschap.
3. Het spreiden van de bebouwing.

Bij de component DESMEMBRAR gaf ik aan dat DESMEMBRAR in juridische taal betekent: het verdelen van de eigendomsrechten, waarbij ieder lid van de Cooperativa een document krijgt. Dit betekent dat iedere eigenaar in de toekomst het recht heeft de grond te verkopen.

Daar zag Maria Eugenia een groot risico en ook een zwak punt in het project. Maar goed, geld voor DESMEMBRAMIENTO is er niet: het is te kostbaar om voor iedereen een document te laten opmaken, geregistreerd bij het cadaster en gewaarmerkt door gemeente en een notaris. Dat gaf Maria Eugenia wat rust. Er zijn drie of vier personen van de Cooperativa die tegen het project zijn. Dat zijn de personen die eerder in het bestuur zaten en zichzelf toen te veel grond hebben toegeëigend.

De rest van de onderdelen van het project spreken voor zichzelf. Dat is een van de specialiteiten van NOCHARI en tevens hun sterke kant: het versterken van de organisatie binnen de gemeenschap en het spreiden van de bebouwing. Voor uitvoering van het eerste onderdeel moeten ze mensen van buitenaf mensen inhuren; NOCHARI kan daar alleen maar advies en begeleiding geven. De beslisingen over hoe ze de grond gaan verdelen moeten de leden en het bestuur van de Cooperativa nemen.

Maria Eugenia heeft de overeenkomst gelezen en daarna getekend. Een getekende overeenkomst zal ik meegeven met iemand die naar Nederland gaat.

Voor we naar de Cooperativa vertrokken gaf ik aan Maria Eugenia en Rafael een exemplaar van de VIVOS NIEUWSBRIEF. Ze vond het leuk dat ze in de nieuwsbrief haar foto zat. Ik vertaalde wat van de nieuwsbrief. Ze vroeg me daarna wat de acceptgiro was die in de nieuwsbrief zit. Ik legde haar uit dat het versturen van acceptgiro’s een manier is om geld in te zamelen. Ik had de indruk dat ze niet zo vaak de VIVOS NIEUWSBRIEF heeft gezien. Als het nieuwe nummer er is, wil ik graag enkele nummers ontvangen; die zal ik aan María Eugenia doorgeven. Ook al is het Nederlans, het is leuk voor de mensen hier.

COOPERATIVA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO.

Verkiezingen

Rafael, María Eugenia en ik zijn vertrokken naar de Cooperativa, ongeveer 6 kilometers van Nandaime. We zijn in de TOYOTA 4WD gestapt en hebben de weg naar de Cooparativa genomen.
María Eugenia begon meteen en zei ‘Je vroeg me, hoe loopt hier de voorbereiding op de verkiezingen?’.
‘Ja’, zei ik.

Ze vertelde dat ze kandidaat is voor de functie van burgermeester voor de PARTIDO CONSERVADOR is. Ze zei dat ze in het begin door de FSLN ( de Sandinistische Partij) was gevraagd als kandidaat voor het burgemeesterschap Maar dat wou ze niet, ze vond dat het pact tussen de Liberalen en Sandinisten niet gezond was en ook niet transparent. Toen werd ze gevraagd door de PARTIDO CONSERVADOR. Ze vond deze partij open en niet besmet door corruptie. Ze beschouwt het als een compromis in het sociale belang van Nandaime. Ze vertelde dat veel mensen hadden besloten niet te stemmen. Maar als ze dan hoorden dat Maria Eugenia op de lijst kwam, zeiden ze haar:

‘Ja, als het om jou gaat dan stem ik wel voor de PC.’

Op de muren van de straten zie je alleen opgeschreven “Zaid, alcalde 2000 PLC.”

Je ziet niet de propaganda van de FSLN en ook niet van de PC. Op een lantarenpaal aan de rand van het dorp stond op een groen vel A4 de foto van Maria Eugenia als kandidaat voor de PC, meer zag ik niet..

Ik zei tegen Maria Eugenia: ‘De foto lijkt niet op je’.
Ja, zei ze, dat hebben me veel mensen al gezegd.

Ze wordt gepest door de Liberales en de Sandinisten. De huidige burgemeester, Alberto Larios, noemde haar “Kameleon”, omdat ze van partij heeft gewisseld. Ze zei dat ze ooit sympathisant van de FSLN is geweest, maar ze was nooit militant actief binnen deze partij geweest.

In de Cooperativa aangekomen, zag een boer haar. Hij was eigenaar van een stuk grond wat verder weg. Hij zei tegen Maria Eugenia dat hij en zijn familie op haar zouden gaan stemmen. Dat ze op hen kon rekenen bij de verkiezingen. Hij wantrouwde de corrupte politieke situatie in het land, maar hij had wel vertrouwen in Maria Eugenia.

Twee oogsten

Een probleem dat in Nandaime heeft gespeeld is het totale verlies van de opbrengst van de eerste oogst, COSECHA DE PRIMERA. De boeren hebben alle investering verloren door de droogte, LA SEQUÍA. Veel boeren hadden hun reserve opgemaakt en zijn in Nandaime hulp gaan vragen. Het was zo erg dat de boeren die hulp hard nodig hadden.

Nu is er voldoende regen en is het de tijd om de POSTRERA, de tweede oogst, te bebouwen / in te zaaien en te hopen dat het iets wordt. Op de weg naar Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro (PJCH) zaten verschillende plaatsen vol modder en Rafael moest de 4WD in actie zetten. Leuk hoor! Glijen, springen, boemsp, hups!!!

Een oude vrouw kreeg van ons een lift. Wat later reden we een suikerrietplantage binnen, LAS MERCEDES. Ik vroeg van wie deze plantage was. Rafael vertelde me dat een tijd geleden de plantage van de arbeiders was. Toen zijn de technici en profesionals in de suikerrietplantage tot het bestuur van het bedrijf toegetreden met toestemming van de arbeiders. De technici en profesionals hebben een jaar geleden het bedrijf verkocht (beroofd) aan een eigenaar die niemand kent. Het was alles onduidelijk. Een maand geleden is de Bank, INTERBANK failliet verklaard door de regering. Het is een groot schandaal. In de krant werden twee broers met de achternaam ‘Centeno’ genoemd als veroorzakers van het faillisement van de BANK. Toen schreef Cardenal Obando y Bravo in de krant goede woorden om de Centenos te genoegen. Wat nu blijkt is dat de eigenaren van LAS MERCEDES de gebroeders Centeno zijn. Volgens Rafael is Cardenal Obando y Bravo een activist van de plantage LAS MERCEDES. El cardenal is een keer op de plantage op bezoek geweest, al een tijd geleden. Vreselijk hoor! Deze week is Cardenal Obando in de krant gekomen. Hij verklaarde dat hij nooit iets van los Centenos cadeau heeft gekregen. Wel , zei Obando, hebben de broeders Centeno transportmiddelen beschikbaar gesteld om voedsel te vervoeren naar de door Mitch getroffen gebieden evenals schuren om het voedsel in op te slaan.

Ondervoeding

NOCHARI is een bekende in deze omgeving. Langs de weg naar la cooperativa PJCH, naast twee bruggen, staat een metalen gedenkpaneel waarop staat dat NOCHARI, in samenwerking met Belgische en andere organisaties, het bouwen van de twee bruggen mogelijk heeft gemaakt. We steken een mooie rivier over. Het is een mooi groen landschap. Het heeft geregend en alles wordt groen. Ja, een goede reclame voor de Partido Conservador.

We komen op de Cooperativa PJCH aan. De heer Carlos Soza, vice-coordinador van het bestuur heeft ons ontvangen. Maria Eugenia heeft me voorgesteld en meteen heeft Maria aan Don Carlos verteld dat het eerste deel van het geld binnen is en dat ze meteen moeten beginnen met de uitvoering van het project. Meteen maakten ze een afspraak voor vrijdag 22 september bij NOCHARI.

Carlos vertelde dat hun eerste prioriteit nou de oogst is. Uiteindelijk regent het en ze gaan weer aan de slag: de grond bewerken en zaaien. Ze hebben hulp van de organisatie CARITAS gekregen in de vorm van graan en mest.

Hij vertelde ook dat ze twee eetplaatsen (programa de Comedores infantiles) voor elkaar hebben gekregen. De nonnen van Nandaime hebben een onderzoek verricht in de omgeving waaruit bleek dat er sprake is van een grote mate van ondervoeding bij de kinderen. Er zijn twee plaatsen gekozen waar de kinderen zullen komen eten. Maar niet alleen de kinderen krijgen eten, ook de bejaarden en zwangere vroeuwen. De ondervoeding kwam door de droogte van de PRIMERA. 100 personen maken gebruik van dit voedselprogramma..

Maria Eugenia vertelde don Carlos over haar zorgen over de verdeling van de grond. Als de leden van de Cooperativa hun eigendomsrecht krijgen dan gaan ze de grond verkopen. Dat zou erg zijn, want dan blijft er niets over voor hun kinderen, zei Maria Eugenia. Carlos zei dat dat een punt is waarover hij zich ook zorgen maakt: als ze de grond verdelen dan is de Cooparativa ook verdwenen. Iedereen gaat voor zichzelf zorgen en de sociale binding is weg. Carlos suggereerde dat ze de grond ook kunnen uitgeven op naam van de kinderen. Maar ik zei Carlos dat ze ook een interne verdeling kunnen maken: het eigendomsrecht berust bij de cooperativa, die op haar beurt gebruiksrechten uitgeeft aan de families. Want het is zeker dat, als iedereen zijn eigen stukje grond met eigendomsrecht heeft, dan kan niemand voorkomen dat ze de grond verkopen, dan is de grond niet meer in gemeenschap. Carlos gaat zich met het bestuur in dit probleem verdiepen.

Ik zie wel dat ze veranderingen willen in de Cooperativa en ze zien zelf ook een probleem en dat het geen gemakkelijk proces is. Maar er moet wel een stap genomen worden en dat gaan ze wel doen. Er zitten ook een paar leden in de bestuur die veel aandacht voor de toekomst hebben. Ik nam tussendoor foto´s van een groep kinderen van de school waar het even pauze was.

Ik kon zien dat de grond klaar was voor het zaaien en bebouwen. Nu hebben ze uit eindelijk regen en deze kans kunnen ze niet voorbij laten gaan. Ik zag in de verte de school en ook het gezondheidcentrum (gefinancierd door VIVOS) dat alleen ’s middags open is en draaiende wordt gehouden door twee vrouwen. Die twee vrouwen zijn door NOCHARI opgeleid voor deze taak.

Terug naar Nandaime namen wij don Carlos mee. Hij ging kopieën maken van de lijst van de kinderen, bejaarden en zwangere vrouwen voor het voedselprogramma. Ook gaven we een lift aan de penningmeester van de cooperativa PJCH. Hij is pastor van een evangelistische kerk en zei: – “Ik heb geen tijd gehad om het project te volgen omdat God me heeft gevraagd dienaar te worden van Hem in de kerk.” Don Carlos nodigde hem uit voor de vergadering van vrijdag 22 september.

Een kilometer voor Nandaime zat een aantal mensen op een lift te wachten en reden met ons mee. Bij het gebouw van NOCHARI nam ik afscheid van Maria Eugenia en Rafael en ging foto´s maken in Nandaime. Ze waren de Kerk van Nandaime aan het herstellen. Ze zijn er al twee maanden mee bezig. Het zal zeker een pico bella kerk blijven als het klaar is. Het gemeentehuis is hetzelfde, geen vernieuwingen. Er hangt een rood bord met zwarte letters op de muur van het gemeentehuis. Daar stond een protest op tegen de regering die een belasting van de gemeenten heeft weggenomen van de gemeenten.

In het park hangen scholieren rond. Ook zitten veel jongeren op de bus te wachten. Zeker jongeren die terug naar huis zijn gaan na de schooltijd. Een bus rijdt binnen. En een andere bus staat op passagiers te wachten.

Terug naar Managua kwam ik door EL CRUCERO en was nieuwsgierig naar een nieuwe weg. Een echt mooie en schitterende weg. Ik nam gewoon deze weg in en ineens zat ik bij FINCA LOS CHILES, oh ja! Heb ik een keer in de krant gezien; over president Arnoldo Alemán die uit de finca kwam. Het is het huis van de presidente Alemán. Daarom zulke mooie weg.

Beste mensen van VIVOS, heel veel groeten,

Roberto Escobar

Ansichtkaarten voor de feestdagen

Door de Nicaraguaanse schilder Noel Calero is een prachtig schilderij vervaardigd met een panorama van Nandaime. De uit Masaya afkomstige schilder behoort tot de zgn. primitieve schilders van Nicaragua.

Van dit unieke schilderij heeft VIVOS een affiche en ansichtkaarten laten drukken. Op onze website (www.vivos.nl) is een kleurenfoto van het schilderij te bezichtigen.

Zowel poster als ansichtkaarten zijn bij VIVOS tegen een zeer schappelijke prijs te bestellen. De kaarten hebben wij in een viertal varianten laten bedrukken. Op één ervan is het gehele schilderij afgebeeld en op de drie andere een fragment ervan. Met het oog op de naderende feestdagen is het wellicht een goed idee de kaarten nu te kopen; daarmee steunt u het werk van VIVOS en u haalt een aantal werkelijk zeer fraaie kaarten in huis! Het gaat hierbij om zgn. dubbele ansichtkaarten (gevouwen op A5-formaat) inclusief een eenvoudige enveloppe.

Op de blanco binnenzijde kunt u uw eigen kerst- of nieuwjaarswens schijven.

Bij inwoners van Diemen worden de kaarten na betaling aan huis bezorgd. Overige bestellingen worden per post verzonden en in dat geval zullen wij (uiteraard) ook de portokosten in rekening brengen. Voor eventueel bestelde poster(s) geldt dezelfde regeling.

Stuur bestelformulier nu naar VIVOS, dan bent u ervan verzekerd dat u de kaarten tijdig in huis hebt!

Opbrengst collecte

Op zaterdag 21 oktober jl. werd door VIVOS in het overdekte winkelcentrum van Diemen een collecte gehouden ten behoeve van het vuilnisbeltproject in Nandaime. Door de collectanten werd die dag een bedrag van ƒ 736,05 ingezameld. Wij willen graag een ieder danken die met zijn/haar financiële bijdrage deze dag tot een succes heeft gemaakt.