Valt het doek voor VIVOS?

We zijn dit jaar druk bezig om het 15-jarig bestaan van VIVOS te vieren. Vijftien jaren waarin VIVOS nadrukkelijk aanwezig was in zowel Nandaime, als in Diemen. En nog steeds is VIVOS vol vitaliteit. Toegegeven, ook wij hebben wat moeite de laatste jaren om voldoende vrijwilligers te vinden voor het vele werk. En ook moeten we werk en sommige acties laten liggen, omdat we niet voldoende vrijwilligers kunnen vinden; een probleem waarmee veel verenigingen de laatste tijd worden geconfronteerd. Maar ondanks dat is er in de laatste paar jaren veel tot stand gekomen.

Twee milieuprojecten zijn opgestart en succesvol afgerond. In het kader van de noodtoestand als gevolg van de orkaan Mitch (eind oktober 1998) is er veel geld ingezameld, waarmee meerdere projecten zijn ondersteund op het gebied van huisvesting en medische voorzieningen. Bij diverse gelegenheden heeft VIVOS haar gezicht laten zien in Diemen; op het Diemerfestijn, met collectes, met artikelen in de Diemercourant en de Echo, met een huis aan huis actie. De afgelopen maand is het startschot gegeven voor een vervolgproject ter verbetering van de dienstverlening door medische consultatiebureaus. En ondertussen heeft VIVOS ook nog een halve dagtaak om het vuilnisbeltproject op de rails te houden.

Toch heeft VIVOS van de gemeente Diemen te horen gekregen dat zij het niet goed doet. VIVOS schiet ernstig tekort op het gebied van doelmatigheid en efficiëntie; vindt de gemeente. VIVOS zou niet voldoende geld inzamelen, VIVOS zou niet voldoende doen aan voorlichting en bewustwording in de gemeente Diemen, VIVOS zou het beschikbare geld niet goed besteden, VIVOS zou ten onrechte subsidie krijgen voor een betaalde inleenkracht. Die laatste zou VIVOS eigenlijk helemaal niet nodig hebben, want volgens de gemeente kan al dat werk gemakkelijk door vrijwilligers worden gedaan. Dat is ongeveer de samenvatting van de kritiek die de gemeente aandraagt op het functioneren van VIVOS. De consequentie die de gemeente er aan wil verbinden is niet mis: stopzetten van alle subsidie voor VIVOS; zowel voor de betaalde inleenkracht als voor de organisatiekosten.

De gevolgen van dit stoppen van de subsidie zijn ook niet mis. Het zou het einde van VIVOS kunnen betekenen. Het wegvallen van de betaalde kracht zou namelijk een te grote belasting en werkdruk voor de vrijwilligers betekenen. Bovendien zouden de organisatiekosten dan moeten worden betaald uit de actie-opbrengsten.

De gevolgen van het opheffen van VIVOS zijn ook groot. Een in vele jaren opgebouwde vriendschapsband met de bewoners van Nandaime wordt dan abrupt doorgesneden; een verlies voor Nandaime, maar een minstens even groot verlies voor Diemen. Daar mogen we niet in berusten.

VIVOS moet blijven

15 jaar VIVOS (4)

VIVOS bestaat in 2001 vijftien jaar. Maar bestaat VIVOS over pak weg vijf jaar nog? Als het aan PvdA-wethouder Portegijs ligt, niet. In Nieuwsbrief 121 gingen we in op de relatie met de gemeente Diemen. Toen besloten we met de verzuchting dat VIVOS uit gesprekken met de gemeente helaas moest afleiden dat de gemeente de bescheiden subsidie en ondersteuning aan VIVOS als te veel ervaart. In deze nieuwsbrief gaan we in op de veranderde opstelling van de gemeente Diemen.

VIVOS krijgt al sinds 1986 van de gemeente een subsidie voor haar organisatiekosten en kosten voor voorlichting en bewustwording over ontwikkelingssamenwerking. Toen VIVOS in 1986 werd opgericht, vond het gemeentebestuur van Diemen dat VIVOS niet alleen projecten in de Derde Wereld moest ondersteunen, maar ook aan voorlichting en bewustwording over ontwikkelingssamenwerking onder de Diemense bevolking moest doen. De gemeente wilde geen ambtenaren inzetten, maar vond dat VIVOS haar vrijwilligers hiervoor moest inzetten. In feite werd VIVOS uitvoerder van het gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Dat beleid kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want in elk collegeprogramma vanaf 1986 en in bijna elk verkiezingsprogramma besteedden de Diemense politieke partijen aandacht aan dit onderwerp. Het had hun warme aandacht.
Dat betekende in feite dat het gemeentebestuur met een ‘bescheiden’ subsidie aan VIVOS haar eigen inzet en verantwoordelijkheid afkocht. Maar los van deze subsidie waren het toch ook de gemeentebestuurders van Diemen die het thema ontwikkelingssamenwerking, en VIVOS in het bijzonder, een warm hart toedroegen.
Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Diemen waren nooit te beroerd om ‘acte de presence’ te geven bij activiteiten van VIVOS in Diemen zelf. Een paar voorbeelden:
* Raadsleden en wethouders nemen deel aan diverse huis-aan-huiscollectes van VIVOS in de periode 1986 tot 1992.
* In juni 1986 stelt het gemeentebestuur de raadzaal beschikbaar voor een van de eerste openbare bijeenkomsten van VIVOS.
* Het gemeentebestuur stelt in december 1987 het Wethouder Duran sportcentrum beschikbaar voor een fototentoonstelling over Nandaime.
* Wethouder Dijk overhandigt in maart 1988 een cheque ter waarde van 60.000 gulden aan een NOVIB-vertegenwoordiger voor de straatstenenfabriek in Nandaime in de raadzaal van Diemen. Raadsleden doen mee aan een ‘eerlijke’ koffietest.
* Gemeenteraadsleden, wethouders, politieagenten, brandweerlieden en gezondheidswerkers van Diemen fietsen voor Nandaime tijdens het Diemer Festijn van 1988.
* Het gemeentebestuur stelt in november 1989 de raadzaal beschikbaar voor de manifestatie ‘Gezond hier en daar’ waar 45 mensen aanwezig zijn.
* In 1990 ondersteunt de gemeentesecretaris Ben van Kleef een campagne onder Diemense gemeenteambtenaren voor een opleidingsinstituut voor Nicaraguaanse ambtenaren. De actie levert in Nederland ruim 70.000 gulden op.
* In mei 1990 zit loco-burgemeester Hanneke van Wel een bijeenkomst in het gemeentehuis voor waar de bekende kinderboekenschrijfster Gertie Evenhuis haar boek ‘Midden in de nacht van Managalpa’ presenteert voor ruim 100 leerlingen van Diemense basisscholen
* In october 1990 ontvangt het gemeentebestuur een delegatie van acht personen, onder leiding van oud-burgemeester Alberto Larios Morales uit Nandaime, op het gemeentehuis.
* De gemeente Diemen betaalt in 1990 de transportkosten van een container met goederen die VIVOS ingezameld heeft onder de bevolking van Diemen.
* Wethouder Rob ’t Hart start tijdens het Diemer Festijn van 1991 de extra financiële campagne voor een EHBO-post in Nandaime.
* Het gemeentebestuur draagt financieel bij tijdens een optreden van de Nicaraguaanse zanger Carlos Mejia Godoy en zijn muziekgroep Los de Palacaguina in De Omval in maart 1992.
* Een door de Nicaraguaanse kunstenares Claudia Rocha in september 1992 geschilderd paneel krijgt met toestemming van het gemeentebestuur een plaatsje op de tweede verdieping van de Omval.
* In november 1992 maakt de Nicaraguaanse schilderes Olga Maradiaga met leerlingen van basisschool De Ark een muurschildering voor winkelcentrum Kruidenhof. Burgemeester de Hon is aanwezig bij de onthulling.
* In 1995 is burgemeester de Hon aanwezig tijdens een VIVOS-bijeenkomst over de positie van vrouwen in De Omval, waarbij ook een delegatie uit Nicaragua aanwezig is.
* Wethouder Portegijs en burgemeester de Hon ontvangen in 1998 een delegatie onder leiding van burgemeester Alberto Larios Morales van Nandaime op het gemeentehuis.
* Burgemeester de Hon onthult in 1998 een door een Nicaraguaanse schilderes gemaakte wandschildering in jongerencentrum Number One.
* Eind 1998 nemen de burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren deel aan een benefiet-maaltijd voor de slachtoffers van de orkaan Mitch in Nandaime.
* De VIVOS-nieuwsbrief is jarenlang gedrukt op de persen van de huisdrukkerij van de gemeente Diemen
* Gemeenteraadsleden van Diemen zijn als lid of bestuurslid nauw betrokken geweest bij VIVOS.
* Diverse gemeentelijke instellingen hebben een bijdrage geleverd aan VIVOS of bij bezoeken van delegaties uit Nandaime: brandweer Diemen, basisschool De Octopus, basisschool, ’t Palet, basisschool De Venser, de voormalige Henri Dunantschool, theater De Omval, de afdeling Civieltechniek, de afdeling Welzijn, de gemeentewerf.

Tot zover deze onvolledige lijst van VIVOS-activiteiten waarbij de gemeente Diemen betrokken was. Het geeft aan dat de gemeente Diemen zich op bepaalde momenten heel erg betrokken heeft gevoeld bij de band met Nandaime en de uitvoering van projecten aldaar.
PvdA-wethouder Portegijs wil nu de subsidie aan VIVOS stopzetten. Dit is een voor VIVOS onbegrijpelijke beslissing. Want stopzetting gaat ten koste van de ondersteuning van de arme bevolking van Nandaime. En daarvoor heeft VIVOS
het altijd gedaan. Met de subsidie van de gemeente voor organisatiekosten heeft VIVOS in 15 jaar voor een 7-voud in geld aan projecten in Nandaime kunnen realiseren. VIVOS is als vrijwilligersorganisatie afhankelijk van de voordurende ondersteuning van de gemeente Diemen. Zowel in moreel als in financieel opzicht. Als de gemeenteraad in Diemen het besluit van wethouder Portegijs volgt, valt het doek voor VIVOS en voor Nandaime. In het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers is dat een heel wrang vooruitzicht…

Vrienden van Vivos

De kraam van VIVOS op het Diemer Festijn op 8 september was uiteraard helemaal gericht op 15 jaar VIVOS en voorzien van een vier meter lang bord: 15 JAAR VIVOS DIEMEN-NANDAIME.
Nagenoeg op dezelfde plek stonden we voor de eerste keer met een kraam op het Festijn van September 1986
We reikten een folder uit: ‘Een sprankelende uitdaging’ is om je in te zetten voor een wereld, waar voldoende voedsel en werk voor iedereen is.
Met deze folder hebben we een nieuwe mogelijkheid willen openen voor mensen, die internationale solidariteit aanspreekt, maar geen kans zien om lid te worden van VIVOS.
Voor mensen, die best gevraagd willen worden om nu en dan bij te springen. We denken o.a. aan eenmalige acties, teksten schrijven, vertalingen van/naar Spaans, standbouw, schilderen, illustreren, tentoonstellingen inrichting. Dingen waarin U thuisbent of zin in hebt. Het gaat ons vooral om het uitbreiden van ons menskracht, maar voor geval-tot-geval.
Natuurlijk hopen wij ook, dat veel van onze oud-leden op die manier een nieuwe mogelijkheden zien “weer bij VIVOS te horen”. Wie zin heeft kan zich bij ons melden, misschien met vermelding van waarin je zin zou hebben! Het is niet nodig om een formulier in te vullen, bel maar met ons. Alfons Ruitenbeek wil graag met je in gesprek gaan:
Telefoon 020-6992765. Adres: Prinses Marijkestraat 2, 1111 EK Diemen

Hoeveel koffiebonen zaten er in de karaf?

In de kraam van VIVOS op het Diemer Festijn stond een karaf opgesteld, gevuld met koffiebonen.
Bezoekers van de kraam konden op een lijst een schatting invullen van het aantal koffiebonen. Om 15:30 uur werd de envelop met het geheim geopend: 3273.
De hoofdprijs, opgesteld in de kraam, bestond uit het UNICEF beeldje ontworpen door Corry Amerlaan-van Niekerk. De prijs viel op de dichtstbijzijnde schatting: 3199.
De prijs voor kinderen, het boek van Ellen Tijsinger ‘De zwarte vulkaan’, viel op de schatting 2830.
De aktie trok veel bezoekers naar de VIVOS-kraam, waardoor we met veel mensen in gesprek kwamen.

Verkiezingen in Nicaragua

Op 4 november worden er in Nicaragua verkiezingen gehouden voor het Nationale Parlement en het Centraal Amerikaanse Parlement. Tevens worden die dag een nieuwe president en een nieuwe vice-president gekozen.
De kandidaat van het FSLN, de Sandinistische partij, Daniel Ortega, gaat volgens de laatste opiniepeiling van het instituut INDESO op kop met 39,2 procent. De Liberale partij, met zijn kandidaat Enrique Bolanos, volgt op korte afstand met 36,8 procent. De Conservatieve partij zou op 5,5, procent kunnen rekenen.
Ortega wordt al enkele maanden getipt als winnaar. Maar zijn voorsprong is iets afgenomen. En als er rekening gehouden wordt met een marge van 5 procent naar boven of naar beneden, zal de overwinning van welke partij en kandidaat dan ook nipt zijn.