Bezoek aan Nandaime

VIVOS-lid Peter Prins was gedurende deze periode in Nicaragua. De meeste tijd heeft hij doorgebracht in Nandaime, waar de Patronaatsfeesten van Santa Ana gaande waren.

Nicaragua

De algemene economische situatie in Nicaragua is verslechterd sinds de Noord-Amerikaanse economie begin 2001 in een recessie is terechtgekomen.
De verminderde groei geldt voor Nederland, maar ook voor Nicaragua. Dat betekent een terugval in de productie en handel in een land waar de economie al niet sterk was. Zelfs op microniveau werkt dat door.

Regering Bolaños

De regering Bolaños heeft in korte tijd een stevige campagne tegen de corruptie in het land opgezet. De kranten staan bol van artikelen tegen voormalig president Arnoldo Aleman en andere figuren die van corruptie, fraude en verduistering worden verdacht. Naar het zich laat aanzien, hadden grote ondernemers, zoals de importeur van Toyota -Pellas-, zoveel last van de voortdurende corruptie dat ze de campagne van harte ondersteunen.
Aleman zit in de beklaagdenbank en zijn partij is verdeeld. Er zijn al liberale parlementsleden die een onafhankelijke fractie hebben gevormd.

Nandaime

Dit stadje, waar nooit iets van belang leek te gebeuren, is sinds december 2001 aanzienlijk veranderd. De nieuwe burgemeester Said Zavala heeft de markt, die de straten rond het gemeentehuis versperde en vervuilde, en het busstation, dat de straten bij de markt verstopte, verplaatst naar een plek aan de rand van de stad: een grote open ruimte zonder overheersende stank met veel overdekte stalletjes met veel meer koopwaar dan voorheen, en een busstation met heuse bordjes waarop de bestemmingen van de bussen zijn aangegeven. Gevolg is ook dat er nu zo’n 20 á 30 taxi’s rondrijden die de mensen voor 5 cordobas (€ 0,30) van A naar B rijden.
Het gemeentehuis is opnieuw geverfd. De bibliotheek, die tot voor kort in het voormalige jongerencentrum Anne Frank was ondergebracht, is nu gehuisvest op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Bibliothecaresse Ana Maria Auxiliadora heeft wat boeken en encyclopedieën ontvangen van Spaanse donateurs. Zavala heeft contacten gelegd met financiers uit Managua om projecten te realiseren. Er is een strategisch plan opgesteld voor de ontwikkeling van Nandaime in de komende jaren. Ook is er een comité opgericht met maatschappelijke organisaties om allerlei projecten te realiseren.
Woningverbeteringproject wijk “ El Chorizo” in de Comunidad El Manchón Op 18 juli heeft Peter met Cecilia Gonzalez van Nochari (de organisatie waar VIVOS veel mee samenwerkt voor het realiseren van projecten) een bezoek gebracht aan de wijk El Chorizo (= Spaans voor pittig gekruide worst, maar ook voor zakkenroller).
Deze wijk ligt circa 4 km ten zuiden van Nandaime, tussen de Panamericana en het Meer van Nicaragua.
De wijk bestaat uit een lintbebouwing van 35 woningen op kleine erven, parallel aan de Panamerican. De wijk is sinds een jaar of veertien bewoond. De woningen zijn in het algemeen zeer slecht de bewoners zijn zeer arm. Ze beschikken niet over schoon drinkwater. De waterputten zijn vervuild door het rioolwater dat via de wc’s wegloopt in de grond en het grondwater vervuilt. Bijna alle bewoners en met name de kinderen hebben last van ziekten (o.a. parasieten). De bewoners hebben aan de gemeente steun gevraagd voor oplossing van hun problemen.
Het ministerie van Gezondheid (Minsa) benadrukt het belang van dit project. Nochari heeft nu een project beschreven waarin voor alle 35 woningen op de erf grens nieuwe latrines worden gebouwd (met betonnen septic-tank). Deze worden in paren gebouwd om kosten te besparen (ze zitten dus met de rug naar elkaar). Voor 16 woningen moeten nieuwe waterputten worden gegraven en gemetseld (de overige putten voldoen aan de eisen)

Bijeenkomst Nochari voor migranten

Op maandag 22 juli was er in de tuin van een Nochari een cocktail-party georganiseerd voor migranten in Nandaime. Er waren 200 uitnodigingen verstuurd naar families in Nandaime waarvan bekend was dat leden daarvan in de VS woonden en werkten. Dit is een aanzienlijke inkomstenbron voor Nandaime (en Nicaragua). Er is berekend dat ze per migrant zo’n 25.000 dollar investeren in de achtergebleven familie.
Hoewel de opkomst wat tegenviel (ca. 60 aanwezigen, waaronder nogal wat mensen uit één familie) en het wat moeizaam op gang kwam (droge presentatie), bleken diverse genodigde sprekers de mensen te kunnen enthousiasmeren: de loco-burgemeester een raadslid, de chef van de politie (allen vrouwen) vertelden vol vuur over de noden van Nandaime, met name op het platteland. Maria Eugenia ( de directrice van Nochari) had aan Peter van te voren gevraagd om in twee minuten iets over VIVOS te vertellen.
Na afloop waren er zelfgemaakte wijn en toastjes met kaas. Peter heeft met de loco-burgemeester van de Liberale Partij (Maria Jesus Bonilla) en het raadslid (Blanca Maria Urbina) van de Conservatieve Partij gesproken. Zij vertelden dat de burgemeester zeer energiek is, er al veel projecten zijn gerealiseerd, er ongeacht de verschillende politieke afkomst zeer goed wordt samengewerkt en de meerderheid van de raadsleden en ambtenaren vrouw zijn. Zij waren op de hoogte van de rol en bijdragen van VIVOS aan de ontwikkeling van Nandaime.

Vrouwenhuis

Op 12 juli was de opening van twee nieuwe projecten in het Vrouwenhuis: een confectie-atelier en een bakkerij. Er werd een feestelijke modeshow gehouden. Peter kon helaas niet aanwezig zijn, maar ging wel later nog op bezoek. Met financiële steun van de Spaanse organisatie Paz y Desarrollo (Vrede en Ontwikkeling) heeft het Vrouwenhuis tien nieuwe elektrische naaimachines kunnen aanschaffen. Circa 12 vrouwen maken nu kleding (voornamelijk nachthemden, pyjama’s, ondergoed) die verkocht moet worden op de markt.
De panaderia (bakkerij) is ook gefinancierd door de Spanjaarden, maar wordt pas in september in gebruik genomen. In de voormalige sojacafetin is nu een oven geïnstalleerd en in de ruimte ernaast kunnen broodjes verkocht gaan worden.

Ciegos sin Fronteras

Op de laatste dag kreeg Peter bezoek van Mario, de coördinator van het gehandicaptenproject van “Blinden zonder Grenzen”, dat VIVOS begin dit jaar met 900 euro heeft gesteund. Er zijn inmiddels zo’n 28 hangmatten gemaakt, maar de verkoop stagneert. In het algemeen is dat een groot probleem voor Nicaragua: zowel de wijn en kaas van Nochari, als de kleding van het Vrouwenhuis als de hangmatten van de gehandicapten verkopen slecht. Gemiddeld doen ze 2 dagen over een hangmat. Er werken nooit meer dan 2 of 3 mensen tegelijk, omdat de ruimte te klein is. Hij had een hangmat als geschenk voor VIVOS bij zich, die Peter in dank heeft aanvaard. Hij deed hem de suggestie om eventueel een ander product te maken bijvoorbeeld boodschappennetjes van katoen.
Overigens hebben de gehandicapten in Nicaragua in 10 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werden mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap vroeger weggestopt in huis en absoluut als paria beschouwd, tegenwoordig kunnen ze een positie in de maatschappij bekleden, werken en uitkomen voor hun handicap. De organisatie Los Pipitos organiseert nu zelfs nationale schaduw Olympische Spelen die veel aandacht krijgen in de pers.

Santa Ana-feesten

Het was weer ruim 3 weken lawaai in de straten. Op zondag 14 juli werden de stieren naar de arena gebracht, waarna er bijna dagelijks stierengevechten waren. Op woensdag 24 juli werd Santa Ana op een aanhanger naar de comunidad La Orilla gebracht, alwaar een groot feest was. Bijna alle dagen werden Santa Ana en Sint Joaquin (de ouders van Maria) ’s morgens vroeg van de kerk naar een huis gedragen (alwaar de hele dag feest) en ’s avonds weer terug, met de lokale Harmonie voorop. Op 28 juli was er Concours Hippique, waarbij paarden en hun berijders uit het hele land door Nandaime paraderen. En verder natuurlijk dagelijks veel vuurwerk.
Nieuw voor Peter was dat er nu voor de tweede keer op het basketballplein achter het gemeentehuis een soort jaarmarkt/jaarbeurs werd georganiseerd waarin allerlei non profit organisaties hun producten konden proberen te verkopen. Nochari en het Vrouwenhuis waren van de partij. Ook in Managua werd een soortgelijke grote beurs gehouden, maar nu van nationale producenten.

Schoon water voor “El Chorizo”

VIVOS heeft een nieuw project geadopteerd in Nandaime

In de wijk “El Chorizo” (zie het verslag van het bezoek van Peter Prins elders in deze Nieuwsbrief) is dringend behoefte aan fatsoenlijke latrines en betrouwbare waterputten voor schoon drinkwater. Om te voorkomen dat rioolwater het grondwater vervuilt, moeten de latrines worden uitgerust met een betonnen septictank. De waterputten moeten voldoende diep zijn en een goede gemetselde wand hebben, zodat alleen het dieper aanwezige, schone grondwater de put in kan.

VIVOS wil de financiering op zich nemen voor de aanleg van 16 waterputten en 35 latrines. Daarvoor is € 25.000 nodig.
Op het Diemerfestijn geeft VIVOS het startschot voor deze
inzamelingsactie.

Hulp gevraagd

Olga Havel Stichting
OPROEP!!
Als gevolg van de enorme overstromingen in Midden- en Oost Europa is daar grote behoefte aan goederen die door het water verloren zijn gegaan. Onze stichting is reeds 12 jaar actief met hulp aan de Tsjechische gezondheidszorg. Uit Tsjechië is nu de vraag bij ons aangekomen om steun bij de wederinrichting van de daar getroffen gebieden.
Wij vragen u dan ook indien u over overtollig huisraad zoals bijvoorbeeld kasten, bedden, linnengoed, kleding, schoonmaakmaterialen, serviesgoed enzovoort beschikt, deze te schenken voor dit doel.
Heeft u iets wat u af wil staan, wilt u ons dat melden
Telefoon 020-4167782 of telefoon 0654-993358
Fax 020-4167783
E-mail ohs@chello.nl
Postbank 6238010
Bij voorbaat onze dank,
Hans Nieuwenhoff (voorzitter)

Kort nieuws

– In Nicaragua zijn de afgelopen dagen zeker tien mensen, onder wie vier kinderen, omgekomen door de honger. Volgens een mensenrechtenorganisatie in de hoofdstad Managua wordt het leven van tientallen andere bedreigd. Het gaat om families in de noordelijke regio Matagalpa. Zij hebben door de economische crisis hun koffieplantages moeten sluiten en kunnen niet meer in hun onderhoud voorzien. De mensenrechtenorganisatie heeft de Nicaraguanse regering opgeroepen om de mensen in de regio te helpen. (Tekst overgenomen van www.noticias.nl)
– Op 7 september vindt het Diemerfestijn plaats. Vivos zal aan het festijn deelnemen. Wij nemen ook de typisch Nicaraguaanse reuzen pop “La Gigantona” mee.