Start Vivos project: “Water voor hoge nood”

Het Diemerfestijn werd dit jaar door VIVOS aangegrepen om een nieuw project te starten: WATER VOOR HOGE NOOD.
Het gaat om de aanleg van nieuwe latrines en het opnieuw metselen van momenteel vervuilde waterputten in de wijk El Chorizo in Nandaime. We hebben het feest opgevrolijkt met een heuse “Gigantona”, een vrouwelijke reuzenpop zoals die in Nicaragua verschijnen bij volksfeesten. Deze was ons geleend door de SAM (Samenwerking Amsterdam-Managua).

Ondanks de harde wind is het enkele medewerkers gelukt met het gevaarte over het feestterrein te lopen. Een hele kunst,omdat zij zelf de pop in bedwang moesten houden zonder veel te kunnen zien.
Wethouder Ton Schipper heeft met een korte toespraak het nieuwe project gepresenteerd aan de Diemense bevolking en het startschot gegeven voor de inzamelingsactie.
De gebruikelijke kraam met “artesania” en informatiemateriaal werd goed bezocht. Er waren ook kopers voor de in Nandaime vervaardigde hangmatten. Een daarvan maakt wel heel veel mee voor een hangmat: door blinden gemaakt in Nandaime, van Nicaragua naar Nederland vervoerd; op een feestmarkt in Diemen verkocht aan een Poolse mevrouw, die hem vervolgens weer naar Polen zal brengen om hem daar te installeren in het bos waar haar moeder woont. Nu, dat is nog eens een wereldreis!
Een aantal bezoekers maakte met veel plezier gebruik van de mogelijkheid om samen met de Gigantona op de foto te worden gezet.

Inzamelingsactie voor El Chorizo

Met veel optimisme zijn de vivosleden in actie gekomen om de steun van de Diemense bevolking te vragen voor de start van het nieuwe project.

Op zaterdag 2 november jl. hebben we gecollecteerd in het winkelcentrum aan het Diemerplein. Na telling van de bussen bleek een totaalbedrag van € 352,27 door onze collectanten te zijn ontvangen. De opbrengst komt geheel ten goede aan ons nieuwste project “water voor hoge nood”, in de wijk El Chorizo in Nandaime.
VIVOS wil de financiering op zich nemen voor de aanleg van 16 waterputten en 35 latrines. Daarvoor is € 25.000 nodig.
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Woningverbetering, een nieuw project van Vivos

De inwoners van “El Chorizo” (tegenwoordig 42 families) hebben in de afgelopen 10 jaar aan de gemeente en andere organisaties financiële steun gevraagd om hun woning te verbeteren of nieuwe huizen te bouwen. Zij zelf hebben geen geld om aan hun woningen te besteden, want ze hebben zeer lage inkomens. Deze halen ze o.a. uit de verkoop van producten van hun kleine parcelas (kleine stukjes akkerland). Wat ze verdienen is zelfs niet genoeg voor eten en kleding.
Veel gezinnen wonen in hutjes die van karton, plastic en oud hout zijn gemaakt. Door de slechte woningen zijn er in het winterseizoen veel gezondheidsproblemen. De staat van de huizen brengt ook andere problemen voor de gezinnen, o.a. angst voor gewone criminaliteit. De gemeente van Nandaime heeft geen geld om deze mensen te helpen.

Doelstelling van dit project is om 22 gezinnen in El Chorizo te helpen door de bouw van betere woningen. Bij zeven families zullen de daken van hun huizen worden vernieuwd.
Dit project is in handen van Nochari, een ontwikkelingsorganisatie uit Nandaime en de inwoners van El Chorizo. (“La comunidad”). De bijdrage van de inwoners zal voornamelijk bestaan uit arbeidskracht.
De vormgeving van de huizen van het project is “modelo minifalda” (rokje). Dat betekent dat het onderste deel van de muren van steen is en het bovenste deel van hout. Het dak is van zinken golfplaten.
De woningen meten 5 bij 6 meter. Ze zijn 2.50 tot 3.00 meter hoog.
De kosten van het project zijn 21.925 euro.
Vivos is bezig met een subsidieaanvraag om dit project te kunnen steunen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van de verdere ontwikkelingen.

Vertegenwoordigster van Nochari-Nandaime bezoekt Diemen

Op 24 oktober hebben de Vivosleden een informele vergadering met Maria Eugenia Morales gehad. Na een drukke agenda in België is zij twee dagen in Nederland geweest.
Maria Eugenia Morales is de directrice van “Nochari”, een Nicaraguaanse NGO die zich bezig houdt met het realiseren van sociaal-economische ontwikkelingsprojecten in de gemeente Nandaime. Vivos werkt al heel lang met Nochari samen.

Gedurende haar verblijf in Diemen was duidelijk dat zij moe was door het programma van de volle agenda. Ze stelde de VIVOS-leden op de hoogte van de algemene politiek-economische situatie van Nicaragua, die in haar ogen zeer slecht is. Ook in Nicaragua is er de nodige corruptie.
Zij verzekerde ons echter dat de projecten van VIVOS desondanks nog steeds volgens plan verlopen.
Over de groep “Blinden zonder grenzen” zei ze dat die klaar zijn met het maken van hangmatten maar vanwege de slechte economische situatie in Nicaragua hebben ze erg veel moeite met de verkoop van de hangmatten. Zij hebben erg hun best gedaan maar kunnen nu weinig doen in afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe politieke situatie die na de verkiezingen duidelijk zal zijn. Ook het “Vrouwenhuis” gaat door met haar activiteiten en projecten. De regionale radio Nandaime, een project dat ook door VIVOS gesteund wordt, is actief met het uitzenden van radioprogramma’s voor de plaatselijke bevolking met veel voorlichting en regionaal nieuws. De radio heeft een grote luisterdichtheid.

Over de wijk “El Chorizo” vertelt zij de bewoners van deze wijk onder de armoedegrens leven. De meeste van deze bewoners zijn slachtoffers van de orkaan Mitch. Ze hebben alles verloren en ze proberen te overleven in deze moeilijk situatie.

Theo Jorna stopt als voorzitter van Vivos

Als huidige voorzitter heb ik de eer om dit stukje te mogen schrijven. In april 1998 werd ik door de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van VIVOS voor een termijn van drie jaren. Met algemene instemming ben ik vorig jaar stilzwijgend door gegaan met een tweede termijn. Twee termijnen is statutair de maximale periode dat iemand als voorzitter kan aanblijven. Hoe dan ook zou ik over twee jaren moeten stoppen.
In de afgelopen ledenvergadering van 6 november 2002 heb ik echter aangegeven dat ik per 1 februari 2003 wil stoppen; dus na bijna 5 jaren. De reden is eenvoudig. De tijdsdruk is te groot. Dat is hij al jaren, maar eens moet de knoop worden doorgehakt.
VIVOS is een kleine, maar vitale vereniging. De actieve leden zijn allemaal zeer enthousiast en zetten zich samen in voor de gemeenschappelijke doeleinden: het onderhouden van de vriendschapsband met Nandaime (Nicaragua) door middel van regelmatig contact en het realiseren van door de mensen daar aangevraagde projecten, en het geven van voorlichting in Diemen en bijdragen aan de bewustwording hier dat samenwerking met ‘daar’ ook goed is voor ons ‘hier’; en niet alleen omdat het zo’n prettig gevoel geeft.
De taken van de voorzitter zijn het samen met de andere leden uitzetten en invullen van de rode lijn m.b.t. de diverse activiteiten van VIVOS, het leiden van het dagelijks bestuur, het onderhouden van de contacten met de diverse relevante regionale en landelijke organisaties en met de relevante overheidsinstanties en het optreden waar nodig als vertegenwoordiger van de vereniging.
De voorzitter krijgt veel ondersteuning van de leden van VIVOS en van de betaalde deeltijdmedewerker.
Desondanks is er, om het voorzitterschap goed vorm te kunnen geven, redelijk wat tijd gemoeid. Een dagdeel per week is voldoende voor ‘het passen op de winkel’. Maar wil VIVOS in de toekomst in Diemen (weer) echt een stem hebben, dan is er meer nodig. Er zijn mogelijkheden en kansen volop voor VIVOS.

VIVOS zoekt nieuwe voorzitter
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan even contact op:
Theo Jorna (voorzitter), telefoon 020-6902125
Vivos Secretariaat: telefoon op maandag en woensdag 020-5522789
e-mail: kantoor@vivos.nl

Najaaractie 2002 voor Nandaime in Nicaragua
Project “Water voor hoge nood”.
Met uw steun draagt u bij aan de gezondheid van de bewoners in Nandaime.
Postbank: 31.30.611
RABO-bank: 39.36.08.700
ASN-bank: 87.13.87.786