Het klimaat in Nicaragua verandert. De mensen in Nicaragua hebben te maken met langere periodes van droogte die afgewisseld worden door extreme regenval. Voorheen werd de grond ten tijde van hevige regenval vastgehouden door beplanting maar veel bossen hebben ruimte gemaakt voor landbouwgronden.

Voor de toekomst bestaat het risico dat landbouw niet meer mogelijk is door de klimaatverandering. Een bijkomend gevaar is het ontstaan van modderstromen bij hevige regenval. Om hier iets aan te doen is VIVOS een pilotproject begonnen met het aanplanten van Bamboe als alternatieve landbouwvorm en daar mee tegelijk tijd gebieden te herbebossen.

Een boer in Nandaime heeft een deel van zijn gronden beschikbaar gesteld om te testen met het aanplanten van bamboe. VIVOS heeft de aankoop van de planten gemonitord en zal de komende vijf jij het verloop van het project monitoren. Bamboe is een multifunctionele grondstof. Bamboe wordt veelal verwerkt in meubels maar er zijn meer toepassingen mogelijk. Zo kan het ook verwerkt worden tot textiel en wordt het steeds meer gebruikt in de bouw.

De voordelen ten opzichte van reguliere houtsoorten zijn dat bamboe erg snel groeit. Binnen vier jaar kan het hout al verwerkt worden. Tevens houdt bamboe veel C02 vast aangezien het erg snel groeit. Wij volgen het pilot op de voet en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Update:
De eerste update over het project is binnen. Door hevige periodes van regen heeft de bamboe niet de mogelijkheid gehad goed te groeien. Mogelijk slaan de bamboescheuten aan wanneer er een drogere periode aanbreekt.