VIVOS steunt sinds 2008 de Escuela Taller als belangrijkste project in Nandaime. Het is een werkproject voor jongeren zonder diploma van de middelbare school, die werkloos zijn en geen beroep geleerd hebben. Hun leeftijd is van 14 tot 24 jaar. Onder leiding van de directeur en eerste werkmeester Roger Bustillo oriënteren ze zich in bouwtechnieken en doen ervaring op om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2010 en 2011 hebben de deelnemers zeventig afvalbakken voor de openbare ruimte van Nandaime gemaakt, hebben ze voorzieningen om het grijs water op eigen erf op te vangen aangelegd, en hebben ze op de school Lily Pedroza in Ochomogo een paviljoen met vier klaslokalen gebouwd en een speelplaats aangelegd.

Op zaterdag volgt een aantal jongeren deelopleidingen lassen en metselen aan het Polytechnisch Instituut Ernst Thälmann in Jinotepe, die worden afgesloten met een diploma. Andere jongeren die met leerachterstanden van de middelbare school of basisschool zijn gekomen, volgen ’s avonds lessen om hun achterstand in te lopen, en alsnog een certificaat behalen om toegelaten te worden aan de beroepsopleidingen van het Polytechnisch Instituut. In totaal volgen in 2010 en 2011 twaalf deelnemers van de Escuela Taller een cursus lassen, metselen of houtbewerken. Een groot aantal van hen heeft na het traject bij de Escuela Taller werk gevonden of is verder gegaan met een vervolgopleiding.

De Escuela Taller vervult daardoor een belangrijke rol in de scholing van werkloze jongeren en hun toeleiding naar de arbeidsmarkt. Dit project past daarmee ook binnen de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Over de gehele projectperiode 2008-2011 hebben 54 werkloze jongeren een werktraject bij de Escuela Taller gevolgd. Vijf deelnemers zijn afgehaakt vanwege gebrek aan motivatie. De Escuela Taller slaagde er pas in 2011 in een legale rechtspersoon te worden. Op 7 september 2011 is de Cooperativa de Servicios Multiples Escuela Taller Nandaime COSERMETAN met 20 leden ingeschreven in La Gaceta, het Staatsblad van Nicaragua. VIVOS heeft de kosten van een in coöperaties deskundige advocate voor haar rekening genomen.