Begin oktober 2017 werd Nandaime zwaar getroffen door de tropische orkaan Nate. In 24 uur viel 38 cm regen.  De uitgedroogde rivier Rio Ochomogo trad nu buiten zijn oevers en meer dan honderd gezinnen moesten worden geëvacueerd. De inwoners zaten dagenlang zonder stroom en schoon drinkwater. Na enkele dagen begon het water te zakken, maar liet grote schade achter.

De hevige buien zijn een gevolg van de klimaatverandering. In acht jaar is de gemiddelde temperatuur in Nicaragua met drie graden gestegen. In dezelfde tijd is de regenval gehalveerd. De regen valt ook veel onregelmatiger in hevige piekbuien. Net als in Nederland leidt dat tot grote droogte, wateroverlast en andere schade. De Rio Ochomogo, die een groot deel van het platteland van Nandaime van water zou moeten voorzien, is bij de bron opgedroogd. Stroomafwaarts wordt het resterende water voor irrigatie gebruikt.

Het stroomgebied van de Rio Ochomogo heeft echter potentie. Door te werken aan verbetering van water- en bodembeheer en herbebossing kan de economische positie van de boerenfamilies op het platteland worden verstevigd. VIVOS wil daaraan bijdragen en komt in actie voor Nandaime. U zult daarover in de komende tijd meer van horen. Dit project staat in het teken van de Global Sustainable Goals, de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, waarvan de meest passende logo’s hier zijn afgebeeld.