Op de ledenvergadering van 1 februari 2017 hebben de leden van VIVOS het project ‘Veilig Spelen in San Mateo’ goedgekeurd.

De school in San Mateo, een plaatsje vlak bij Nandaime en grenst zonder enige afscheiding aan de oevers van de Ochomogo rivier. Dit levert een onveilige situatie op waarbij kinderen niet veilig kunnen spelen. Daarnaast is de kinderspeelplaats zeer beperkt ingericht. Met dit project wordt er voorzien in de realisatie van een 160 meter lang hek langs het speelterrein en een nieuwe inrichting voor de speelplaats. Voor de inrichting van de speelplaats, het aanbrengen van hekwerk en een kleine opknapbeurt voor de school kost totaal ongeveer USD 9000,- nodig.

Het goede nieuws is dat Stichting Kinderwensen de helft van het project financiert! Naar verwachting kan het project na de regentijd starten. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het project.