VIVOS Diemen vraagt uw aandacht voor dit nieuwe project.            

100 arme families in het Nicaraguaanse Nandaime ontvangen zaden en boompjes om zelf groenten en fruit te kweken. Door de Corona-crisis zijn veel manlijke kostwinners werkloos geworden, waardoor hun gezin in nog meer armoede is gestort. Daarnaast zijn er veel ouderen, zieken en alleenstaande moeders met kinderen die van een schamel inkomen moeten rondkomen.

VIVOS heeft in het afgelopen jaar met de financiële steun van onze donateurs de Voedselbank van de Santa Ana-parochie gesteund met 1000 Dollar per maand. Daarmee konden zo’n 500 families om de twee weken  een voedselpakket ontvangen.

Tegelijkertijd willen we deze mensen een steuntje in de rug geven door zelf voedsel te laten verbouwen op eigen erf. 100 families maken gebruik van dit aanbod en zaaien of planten groenten en fruitbomen.

Het gaat met name om basisgranen, zoals rijst, bonen, mais en cassave, en fruit, zoals bananen, papaja en pitahaya. Het is voor eigen gebruik, maar ook om te ruilen of verkoop op de markt.

De bewoners leren ook zaden te herkennen, te verzamelen en op te kweken. Verder leren ze compost te maken en krijgen ze onderricht in bodembewerking. Dit moet hen in staat stellen ook op langere termijn in hun eigen voedselsituatie te kunnen voorzien. 

                                          

Wilt u dit project financieel steunen? Maak dan een donatie over op rekeningnummer
NL37 INGB 0003 1306 11
ten name van VIVOS Diemen.   
                                                                                   

De gemeente Diemen verdubbelt uw gift.