Voor 54 families (300 personen) in de wijk Oscar Turcio in Nandaime is schoon drinkwater geen droom meer. De eindstand van de financiële campagne voor dit project is Fl. 9.811,=. De opbrengst wordt verdubbeld door de gemeente Diemen en het KPA-Fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
In de Lokale Agenda 21 spreekt de gemeente Diemen uit dat ze milieuprojecten in Nandaime wil helpen realiseren en dat VIVOS daarbij een belangrijke partner is bij het realiseren van de doelstellingen van de Lokale Agenda 21.
In de raadscommissie van maart staan CDA, GroenLinks en de PvdA niet afwijzend tegenover het verzoek van burgemeester Envenor Murillo van Nandaime tot het aangaan van een stedenband tussen Diemen en Nandaime.
In april overleggen leden van de Nicaragua Initiativgruppe Neu-Isenburg met VIVOS in Diemen over voortzetting van de hulp aan Nandaime.
In mei ontvangt VIVOS de Nicaraguaanse advocaat Humberto Solis van de Bufetes Popularesuit Masaya. VIVOS spreekt in een brief aan minister Pronk en staatssecretaris van Dok haar zorg uit over de aanleg van een spoorlijn (‘Canal Seco’) dwars door Nicaragua. In deze maand vertrekt eindelijk een containerschip met de in april 1994 ingezamelde goederen van basisschool ’t Palet naar Nicaragua.
Een delegatie met vrouwen uit Nicaragua is aanwezig tijdens een druk bezochte ledenvergadering van VIVOS, waar ook burgemeester De Hon aanwezig is.
In juni presenteert VIVOS zich weer op het Multicultureel Festival, dat voor de gelegenheid is omgedoopt in Wereldwijd Pleinenfeest.
In juli brengt VIVOS een Spaanstalige Nieuwsbrief (oplage 500) uit, die bestemd is voor Nandaime
In het Vrouwenhuis Nora Astorga start in september de cursus ‘Vrouwen en Geweld’.
In october organiseert VIVOS in het Diemense gemeentehuis een tentoonstelling over het bibliotheekwezen in Nicaragua.
Onder de titel ‘Op bezoek bij de Oma van Maritza’ verschijnt in november een onderwijsbrochure van de Werkgroep Onderwijs Projecten Amsterdam-Managua. Hierin wordt een reis van enkele kinderen naar Nandaime beschreven, en wordt hun bezoek aan het Vrouwenhuis Nora Astorga en de thema’s ‘Machismo’ en ‘Vrouwenmishandeling’ behandeld.
De Nicaraguaanse presidente, Violeta Barrios de Chamorro, reikt een eerbewijs uit aan de Nederlandse zaakgelastigde ‘voor het volk en de regering van Nederland’ voor hun steun aan de ontwikkeling van Nicaragua.
In december vertellen de VIVOS-contactpersonen Karin Reynders, Annet Smits en Albert van Kempen, tijdens de ledenvergadering over hun werk en de stand van zaken in Nandaime. In dezelfde maand brengt VIVOS-voorzitter Peter Prins een bezoek aan Nandaime en overhandigt 450 US Dollar voor een door de bibliothecaresse te organiseren schildercursus voor kinderen.
In het Plan van Aanpak van de Lokale Agenda 21 schrijft de gemeente Diemen in december: “Gegeven de jarenlange ervaring van de VIVOS met ontwikkelingssamenwerking, wordt aan de VIVOS voorgesteld om samen met de gemeente de organisatie van de Lokale Agenda 21 Internationale Samenwerking op te pakken”.
Op 31 december telt VIVOS 26 leden.