Wat u kunt doen

Donateur worden?

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de projecten van Vivos in Nandaime?
U kunt het gewenste bedrag overschrijven naar het volgende rekeningnummer NL37 INGB 0003 1306 11
bij de ING. Vermeld op de overschrijving: Vivos, Diemen. Ook kunt u online doneren.

VIVOS is ook vermeld in de Regionale Goede Doelengids voor Amsterdam en Omstreken voor schenkingen en nalatenschappen in uw directe omgeving. Deze ligt ter inzage bij notariskantoren, belastingadviseurs, gemeentehuis en bibliotheek. Als u in uw testament VIVOS wilt opnemen, dan zijn wij u zeer erkentelijk.

Giften aan Vivos zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat VIVOS een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vrijwilliger worden?

Op dit moment zijn rond de acht mensen actief binnen Vivos. Het zou erg prettig zijn als dat aantal wat groter zou worden. We zouden dan méér kunnen doen, bijvoorbeeld deelnemen aan evenementen of activiteiten met de Diemense scholen uitvoeren.
Hoe actief een vrijwilliger binnen Vivos wordt, bepaalt zij of hij natuurlijk zelf.
Wilt u af en toe of regelmatig meewerken aan activiteiten van Vivos of hebt u ideeën voor nieuwe activiteiten?
Neem contact met ons op!

VIVOS is ook te volgen op Facebook. We plaatsen daar ook berichtjes en foto’s. We hebben veel meer volgers nodig. Dus meldt u aan!