De Belastingdienst heeft de status van VIVOS als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verlengd. Per 1 januari moeten we wel aan bepaalde eisen voldoen, De meeste gegevens zijn al terug te vinden op onze website. In de bijlage vindt u het beleidsplan en de balans over 2012.

VIVOS Beleidsplan 2014-2018

VIVOS Balans 31-12-2012